Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

ייעוץ ללא תשלום

אנו עומדים לרשותך למתן ייעוץ משפטי לבדיקת סיכויי תביעתך כנגד כל מי שחייב לפצות אותך על נזקי גוף או רכוש: חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי, קצין התגמולים במשרד הביטחון, קרנות הפנסיה, קופות החולים, בתי החולים וכיוצא באלה.

הייעוץ אינו כרוך בתשלום וכל פניותיך אלינו נהנות, כמובן, מחיסיון מוחלט.

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות הטלפון: 03-5176626, באמצעות פקס: 03-5177078 ובאמצעות דואר אלקטרוני: office@kalir.co.il.

נא רשום את שאלתך ואנו נשיב לך בהקדם: