Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחותינו היקרים
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המותקנת במשרדנו והמאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

צמצם את תוצאות החיפוש ע"י בחירת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:

מפתח נושאים
מפתח נושאים לפי סוגי הפוליסה
הגורם למקרה הביטוח
תביעות רשלנות
ביטוח לאומי
סיווגים שונים
תאונות דרכים
קרן פנסיה
מדורים
טענות תאגידי הביטוח
טיפים להתנהלות נכונה מול תאגיד הביטוח:
חיקוקים והנחיות