הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

החמרת מצב רפואי לאחר מתן פסק דין

החמרת מצב רפואי לאחר מתן פסק הדין

הרקע

נעמאן סלאח נפגע בתאונת דרכים. תאונה זו הוכרה גם כתאונת עבודה. וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה כי לסלאח נותרה נכות צמיתה בגין התאונה בשיעור של 9.75 אחוז. בית משפט השלום העריך את כל נזקיו של סלאח בשיעור של 117,740 ש"ח ופסק לו פיצויים בהתאם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ושכר טרחת עורך דין.

סלאח הגיש ערעור על פסק-הדין של בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי.

בינתיים התכנסה הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי וקבעה כי חלה החמרה במצב בריאותו של סלאח. היא העריכה את דרגת נכותו הצמיתה של סלאח בשיעור של 19 אחוז.

סלאח פנה אל בית המשפט המחוזי בבקשה כי יותר לו להגיש כראיה נוספת בערעור את פרוטוקול הועדה הרפואית. סלאח צמצם את ערעורו להגדלת סכום הפיצויים בשל ההחמרה בדרגת נכותו הרפואית.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של סלאח וקבע כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט השלום.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגיש סלאח בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

אין מקום להבאת ראיות חדשות בערעור

בקשת רשות הערעור נדונה בפניו של השופט אליעזר ריבלין מבית המשפט העליון, בשבתו כדן יחיד.

סלאח טען כי הראיה הנוספת שהוא מבקש להגיש, פרוטוקול הועדה הרפואית, נוגעת לנתון בסיסי באשר לקביעת גובה הפיצויים. לכן יש הצדקה להעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת בשלב הערעור.

השופט ריבלין דחה את בקשתו של סלאח.

ההלכה היא, ציין השופט ריבלין, כי אין להתיר הבאת ראיות חדשות בערעור. בית המשפט לערעורים עשוי לחרוג מכלל זה, אולם יעשה זאת רק בנסיבות מיוחדות.

תביעות פיצויים בגין נזקי גוף, עניינן בהערכות בדבר נזקים עתידיים, המתבססות על נתונים שעשויים להשתנות.

אין די בעצם השינוי בנתונים כדי להתיר הבאת ראיות חדשות בערעור. גם הנתונים החדשים שיובאו עשויים להשתנות, עד שלא יהא קץ להתדיינות.

במשפטי נזיקין עשוי בית המשפט לערעורים להיעתר לבקשה להבאת ראיות נוספות מקום בו יתברר כי כל הבסיס שעל יסודו נערך חשבון הפיצויים בערכאה הראשונה התערער.

זה לא המקרה של סלאח, ציין השופט.

התוצאה

השופט ריבלין מבית המשפט העליון דחה את בקשתו של סלאח להתיר לו הבאת ראיה נוספת בשלב הערעור בנוגע להחמרת מצבו הרפואי מאז מתן פסק הדין בעניינו בערכאה הראשונה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא