הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

משפט אינו משחק שחמט

עורך הדין דר' שלמה כהן רכש ביטוח מקיף לרכב בחברת הביטוח מנורה.

מדי שנה בשנה חידש עו"ד כהן את הביטוח. לאחר שלוש שנים בהן לא היו תביעות, אירעו בשנת הביטוח הרביעית מקרי ביטוח.

או אז ביקש עו"ד כהן לממש את הסיכום שהושג עם מנורה באמצעות נציגיה בסוכנות הביטוח רמות ולפיו תיקון הרכב יבוצע בחלקים מקוריים וחדשים בלבד.

מה פתאום, טענה מנורה. לא היה שום סיכום על חלקים מקוריים וחדשים.

עם עשיית הביטוח העליתי את הסיכום על הכתב במכתב ששלחתי לסוכנות הביטוח בצירוף ההמחאות עבור פרמיית הביטוח, הציג כהן את מכתבו. מעולם לא טענו סוכני הביטוח שקיבלו את המכתב שלא כך סוכם. יתירה מזו, עם חידוש הביטוח מדי שנה שוב שלחתי מכתב ובו חזרתי על הסיכום לפיו תיקון הרכב יבוצע בחלקים מקוריים וחדשים. כהן הציג את סדרת המכתבים שנתקבלו מדי שנה בסוכנות הביטוח מבלי שסוכני הביטוח עמם הושג הסיכום כפרו בו.

תתפלא, אבל סוכנות הביטוח רמות כופרת בסיכום, הודיעה מנורה לכהן.

ואכן, במשפט שהתקיים בבית משפט השלום בתל אביב, העיד דודי לוי סמנכ"ל סוכנות הביטוח רמות כי לא הוסכם עם עו"ד כהן על תיקון בחלפים מקוריים וחדשים בלבד.

בבית משפט השלום היתה ידה של מנורה על העליונה. השופטת דורית קוברסקי סירבה לקבל כראיה את המכתבים ששלח כהן ובהם הועלה סיכום הדברים.

כהן לא נואש והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט גדעון גינת הפך את הקערה על פיה.

אין מחלוקת כי המכתבים ששלח כהן הגיעו ליעדם וכי ההמחאות עבור הפרמיה שצורפו אליהם נפרעו. אין גם מחלוקת שלא הייתה כל תגובה, לא בכתב ולא בעל פה, לגבי תוכן המכתבים. ההתכחשות לתוכן המכתבים באה לראשונה רק לאחר שכהן חלק על חישוב הפיצוי לפי חלקים משומשים ושאינם מקוריים ודרש פיצוי בערכם של חלפים חדשים ומקוריים.

בנסיבות בהן לא הייתה כל טענה כנגד תוכן המכתבים בזמן אמת, קובע השופט גינת, לא יכול להיות ספק שתוכן המכתבים מתעד נאמנה את שהוסכם בעל פה בין כהן לנציגי מנורה בסוכנות הביטוח רמות.

בהעדר כל תגובה בזמן אמת לתוכן המכתבים, מוסיף השופט גינת, ניתן לייחס למנורה ולסוכניה הסכמה לאמור בהם.

השופט גינת דוחה את טענת מנורה, שנתקבלה בבית משפט השלום כאילו לא הוכח מקרה ביטוח. השופט גינת מדגיש כי בתצהיר שהגישה מנורה לא הוכחשה התאונה. מנורה, מוסיף השופט, אף הגישה חוות דעת שמאי מטעמה אודות שיעור הנזק בתאונה. ההליך המשפטי אינו משחק שחמט מכנה השופט גינת את ניסיונה של מנורה לחזור בה ולמשוך חזרה את חוות דעת השמאי מטעמה.

השופט גינת קובע אפוא כי חוזה הביטוח שבין עו"ד כהן למנורה כולל בתוכו את התנאים שפורטו במכתביו של עו"ד כהן, ומחזיר לבית משפט השלום את התיק על מנת שיקבע את שיעור הפיצוי המגיע לעו"ד כהן. בתוך כך מחייב השופט גינת את מנורה וסוכנות הביטוח רמות בהוצאות המשפט עד כה בסך 24,000 ש"ח.

12.8.12 מסמך 958 נכתב על ידי עו"ד עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא