הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תיקון רטרואקטיבי של תלושי השכר

העובדות

חנוך יוסף נפגע בתאונת דרכים .

לאחר התאונה פנה יוסף אל חדר המיון והתלונן על רגישות בצוואר ובגב. לא נמצאו סימני חבלה או רגישות נקודתית.

ליוסף ניתנו תעודות אי כושר לשלושה חודשים. בפועל יוסף לא ניצל את תעודות אי הכושר במלואן.

יוסף הגיש תביעה נגד חברת הביטוח המגן, מבטחת הרכב בביטוח חובה. בין הצדדים התעוררה מחלוקת לגבי גובה הנזק.

יוסף לא עתר למינוי מומחה ונקודת המוצא הייתה כי ליוסף לא נותרה נכות צמיתה בעקבות התאונה.

הפסד השתכרות בעבר

יוסף הוא חוקר פרטי במקצועו. למרות שהיו בידיו תעודות מחלה לשלושה חודשים, בפועל חזר יוסף לעבוד כבר כעבור חודש.

לטענת יוסף הוא חזר לעבוד בהיקף של חצי משרה ועבד כך עד לתום המועד המופיע באישורי אי הכושר. יוסף טען כי רק לאחר מכן הוא חזר לעבוד בהיקף של משרה מלאה.

יוסף דרש פיצוי עבור שלושת החודשים במהלכם, לדבריו, עבד בהיקף של חצי משרה והשתכר פחות.

יוסף צירף לתביעתו תיקון לתלושי שכר שבוצע לאחר התאונה והמתייחס לחודשיים שלפני התאונה. התיקון הוסיף ליוסף למעלה מ- 2,000 ש"ח בכל חודש. לטענת יוסף התיקון משקף החזר הוצאות.

המגן טענה כי תיקון תלושי השכר נעשה לצורך התביעה. התוספות הן מלאכותיות. למעשה ליוסף לא נגרמו כל הפסדי שכר בעקבות התאונה.

השופטת מיכל שריר מבית משפט השלום בהרצליה דחתה את דרישת יוסף לפיצוי עבור הפסדי שכר.

השופטת ציינה כי טענת יוסף שהתוספות הרטרואקטיביות משקפות החזר הוצאות, לא הוכחה. השופטת הצטרפה לספקות שהעלתה חברת המגן לגבי ביצוע התיקון דווקא בסוף השנה, תיקון הנוגע לתלושי החודשים שלפני התאונה. כמו כן לא ניתן כל הסבר להשתכרותו הגבוהה במיוחד של יוסף בחודשים 11-12/95 עם שובו לעבודה מלאה וסדירה.

השופטת הוסיפה כי יוסף לא טרח להמציא תלושי שכר לשנת 1996, למרות שנדרש לכך על ידי המגן. בכך יוסף סיכל את האפשרות לסתור את טענת המגן כי תיקון תלושי שכרו נעשה באופן מלאכותי.

השופטת אזכרה את ההלכה הנהוגה כי באותם מקרים בהם ניתן להביא נתונים מדוייקים על הנזק, על הנפגע לעשות כן. אם הנפגע נכשל בנטל זה, בית המשפט לא יפסוק לו פיצוי.

יוסף לא הוכיח את נזקו המיוחד בגין הפסד השתכרות בעבר ולפיכך נדחתה תביעתו בפריט נזק זה.

נזק אחר

יוסף הוכיח כי ביקר 4 פעמים אצל רופא. בגין הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים. השופת פסקה ליוסף פיצוי בסך 100 ש"ח.

יוסף לא אושפז ולא טופל בעקבות התאונה. יוסף שב לעבוד שבועיים לאחר התאונה. בנסיבות אלה השופטת פסקה ליוסף פיצוי בגין כאב וסבל בסך של 1,900 ש"ח.

התוצאה

חברת המגן חוייבה לשלם ליוסף בעקבות התאונה סך של 2,000 ש"ח. על פי החוק המגן אף חוייבה בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

ת. א. (שלום הרצליה) 11646/98 חנוך יוסף נ' המגן חברה לביטוח ואח' ניתן ביום (כ"ט באדר א' תש"ס) 6.3.2000.לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא