הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סוכן הוא סוכן גם אם קורא לעצמו מפיץ

מ', אדריכל במקצועו, ביקש לבטח את רכבו.

אביו של מ' הפנה אותו לסוכן הביטוח שלו, רפאל אדרעי.

אדרעי צירף את מ' למועדונוע בע"מ.

מדובר במועדון חברים המספק לחבריו שירותים בתחום הרכב ובהם ביטוח הרכב.

מ' קיבל אישור על הצטרפותו למועדון ופוליסת ביטוח והמציא לאדרעי אישור על התקנת אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה.

משנגנב הרכב ביקש מ' לממש את הפוליסה. או אז התברר לו שזה בכלל לא פשוט.

הביטוח שערכה עבורו מועדונוע נרכש בחברת ביטוח זרה היושבת ברוסיה באמצעות חברת ברוקרים שמקום מושבה בלונדון.

בתמונה קיימות גם חברת ביטוח אוקראינית ועוד שלל חברות ישראליות. לפי עדותו של מנהל האחזקות של מועדונוע במשפט, "מסיבה שאינה ברורה" חל משבר עם חברת הביטוח הזרה שהפסיקה להעביר כספים. למועדונוע עצמה אזל הכסף ומתנהלות בוררויות בין החברות השונות. עד ליישוב ההדורים בין החברות השונות התבקש מ' להמתין בנימוס.

אבל מ' התקשה להבין כיצד נקלע למשבר ולסבך המחלוקות שבין החברות השונות מישראל ומחו"ל, ופנה בתביעה נגד הסוכן אדרעי.

רומיתי על ידי אדרעי אשר הבטיח לי ביטוח בחברת ביטוח אך בפועל ביטח אותי במועדון חברים הפועל עם חברת ביטוח זרה, טען מ'.

לא מכרתי ביטוח התגונן אדרעי, אלא רק חברות במועדון רכב. אומנם נכון כי הנני סוכן ביטוח עשרות שנים, הגם שבתקופה הרלוונטית הייתי מושעה, אך בכל הקשור למועדונוע פעלתי כמפיץ בלבד ולא כסוכן ביטוח.

האומנם, הקשתה השופטת מירב בן-ארי, מבית משפט השלום בכפר סבא.

מי שעוסק במכירה של מוצר הכולל רכיב ביטוחי, מבהירה השופטת, בין אם טפל ובין אם עיקרי, בין באמצעות מועדון ובין באמצעות חברה, בין בעצמו ובין בעזרת אחרים, עוסק בתיווך בביטוח.

אדרעי הציג מסמכים שונים בהם צויין שמו כמפיץ בלבד ולא כסוכן ביטוח. השופטת לא התרשמה. לא השם שהעוסק בוחר לכנות את עצמו הוא הקובע אלא המהות, הסבירה השופטת לאדרעי.

השופטת הפנתה את אדרעי להוראות חוק הפיקוח האוסר על תיווך בישראל עם מבטח זר או סוכן ביטוח זר שלא קיבלו רישיון לפי חוק הפיקוח. התיווך בביטוח בו עסק אדרעי הינו אפוא בניגוד לחוק הפיקוח. מן הראוי, מוסיפה השופטת, להטיל על אדרעי שבחר להתעלם באופן בוטה מהוראות החוק ולתווך בביטוח עם מבטח זר, את הנטל להוכיח שהמבוטח הבין כי הוא מתקשר עם מבטח זר.

אדרעי, קובעת השופטת, לא רק שלא עמד בנטל אלא שמן הראיות שהוגשו עולה כי הוצג למ' מצג מטעה אודות זהות המבטח והתאמת הפוליסה לדרישות הדין כמו גם לכך שבבוא יום פקודה יהיה לתובע בעל דברים ישראלי והוא לא ייוותר מול שוקת שבורה ויופנה לחברות זרות שונות.

על כן קובעת השופטת, על סוכן הביטוח לפצות את מ' בגין שווי הרכב שנגנב ולא שולמו בגינו תגמולי הביטוח על סך של כ- 43,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ וכן בהוצאות המשפט.

12.8.12 מסמך 956 נכתב על ידי עו"ד עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא