הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הלשון הכוונה והמים שביניהם

המחלוקת

באחד הימים התפוצץ צינור מים במלונם של אידה ומנדל בוקסנבאום. המים הציפו מחסן סמוך ובוקסנבאום חויבו בתשלום הנזקים.

חברת הביטוח מגדל אשר ביטחה את בית המלון סרבה לשאת באחריות לנזקים מהטעם שההצפה נופלת בגדר החריג לפוליסה שעניינו שטפון.

המחלוקת אם הצפה במים בעקבות פיצוץ של צינור באה בגדר "שטפון" הובאה בפני שתי ערכאות.

הצפה אינה בגדר "שטפון"

בערכאה הראשונה קבע השופט יצחק זלצמן כי: "המאפיין את ההצפה על ידי מים הוא הימצאות המים במקום מסוים כאשר עצם ההימצאות היא שגורמת לנזק. בקשר להצפה אין חשיבות בכלל למהירות זרימת המים ואפילו מים שמחלחלים לאיטם למקום מסוים ונשארים במקום יכולים לגרום נזק".

לגירסתו, לפיכך, הצפה אינה בגדר שטפון.

החלטה זו התבררה בערעור בפני נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע יעקב טירקל.

אימות בין הלשון לבין הכוונה

עיקר העיקרים בפירוש חוזה הוא הנסיון לברר את כוונתם האמיתית המשותפת של הצדדים לחוזה.

עד כמה שאפשר יש לתת לדברים פירוש מילולי לפי פשוטו של מקרא ולפי כללי הדקדוק. פירוש זה חייב להיות הגיוני, מתקבל על הלב, שווה לכל נפש ומתחשב בצרכי החיים היומיומיים שאינו מכשיל מבוטחים תמימים ועושה את הביטוח פלסתר.

כך בלשונו של הנשיא טירקל. אולם, מוסיף השופט, לשון החוזה אינה מכרעת ובעימות בין הלשון לבין הכוונה - יד האחרונה על העליונה.

לאור האמור, שטפון בלשון בני אדם הוא שטף מים רבים שסיבתו בדרך כלל מאורעות טבעיים, כמו גאות של מים או נהרות, גשמים מרובים וכיוצא באלה.

אם יישאל אדם בשוק אם הצפת רצפתו של מחסן על ידי קילוח מים שבא מצינור ביתי שהתפוצץ הוא שיטפון, ישיב על כך בשלילה, אלא אם כן נקט במתכוון לשון של גוזמא.

מילה אינה גביש שקוף

המילה שטפון היא רבת משמעויות, מגלה השופט, השונות זו מזו לפי מקורותינו שלנו ולפי המילונים.

כמו שנאמר - מילה איננה גביש שקוף ובלתי משתנה, מילה היא מעשה חיוני למחשבה חיה והיא משתנה בצבע ובתוכן על פי הנסיבות והזמן שבהם היא מופיעה.

בסיום פסק הדין, המזכה את בוקסנבאום בתביעתם, מסתמך הנשיא על שופט בית המשפט העליון אהרון ברק הקובע כי: "מילותיו של החוק אינן מבצרים, שיש לכבשן בעזרת מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום, לשם הגשמת מטרתו הבסיסית של החוק".

בפראפרזה על משפט זה קובע השופט טירקל כי גם מילותיה של פוליסה אינן נכבשות על ידי מילונים אלא לפי נסיבות ולשם הגשמת מטרתה של הפוליסה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא