הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

בור ועם הארץ

מלאכתו של מנשה ישר היתה הובלת חומרי בנין וציוד כבישים במשאיות. אתרע מזלו ותוך פחות משבועיים בשני לילות, נגנבו בזו אחר זו שתיים מהמשאיות.

ישר פנה אל חברת הביטוח אליהו וביקש לממש את פוליסות ביטוח המשאיות שברשותו. אליהו סירבה לפצותו. הטענה היתה שישר לא התקין במשאיות את אמצעי המיגון הנדרשים.

השופטת מוסיה ארד בבית המשפט המחוזי בירושלים גילתה כי ישר הוא אדם פשוט ולא מתוחכם. כלשונו: "אני בור ועם הארץ. בניתי את המדינה. כל בורג של המשאית זה חוליה בגוף שלי. אני לא יודע חופשה. עבדתי יום ולילה כולל שבתות. עד ליום הזה של המשפט אני נקרעתי. טוב שלא קיבלתי התקף לב עד היום".

דברים אלה הותירו רושם עז בלב השופטת. אמנם ישר לא הקפיד כל כך להשיב לענין אך השופטת התרשמה ש"עדותו אמיתית ולא מדובר בגירסה מתוחכמת שהומצאה לצורך המשפט".

לגירסת ישר הוא הכיר סוכן בטוח בשם עוזי כרמי וזה הציע לו לעבור לבטח את המשאיות בחברת אליהו. הסוכן הבטיח שהפוליסות תהינה זהות לפוליסות קודמות שהיו לישר בחברת איילון. הסוכן לא הסב את תשומת לבו לתנאי שהוסף בפוליסות, המתנה את הפיצוי בקיומה של מערכת הגנה מסוג בטכונית.

אילו היה הסוכן מבהיר לישר - קבעה השופטת ארד - שהפיצוי על פי הפוליסה מותנה בקיומם של אמצעי מיגון, היה ישר ממהר ומתקין אמצעי מיגון אלה ולא ממשיך לשלם פרמיות גבוהות של עשרות אלפי שקלים לשוא .

החובה לנהוג בתום לב ובהגינות חלה לא רק על המבוטח אלא גם על המבטח.

מבטח המגביל או מצמצם את חבותו צריך להדגיש זאת בפני המבוטח. עליו להסביר למבוטח את ההגבלה בלשון ברורה ומפורשת כדי שהאחרון ידע מהם גבולות הכיסוי שהוא רוכש ולא יעמוד בפני שוקת שבורה נוכח הגבלה שלא ידע כלל על קיומה.

על סוכן הביטוח כרמי היתה מוטלת חובה להבהיר לישר כי בפוליסות נכלל תנאי חדש. במיוחד לאור העובדה שהפוליסות לא הוצאו על סמך הצעות ביטוח אלא בהסתמך על פוליסות ישנות בהן לא נכללו תנאים כאלה. חובה זו מתחזקת על רקע הבטחת הסוכן שהפוליסות החדשות תתאמנה לאלה של איילון (שלא היתה בהן דרישה להגנות).

חברת אליהו וסוכנה כרמי הפרו הן את חובת תום הלב והן את החובה להבליט הגבלות כאשר לא ציינו בפני ישר שבפוליסה הוסף תנאי חדש. אין די בהדפסת התנאי בין שאר הוראות הפוליסה אלא יש להדגיש את ההגבלה ולהבליטה אל מול יתר ההוראות הכלולות בפוליסה.

לאור כל זאת חייבה השופטת ארד את חברת אליהו לשלם לישר סך של כ- 600,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 30,000 ש"ח.

ערעור הוגש על פסק דין זה ונדון בהרחבה בבית המשפט העליון ראו בסקירה סממן מעין פטרנליסטי


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא