הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח אחריות לגנבים

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי באה, מעצם טבעה, לכסות חבות כספית שהמבוטח עשוי לתת עליה את הדין כלפי צד שלישי.

לפיכך כדי שחברת ביטוח תחויב בתשלום, צריך הנפגע, קודם לכל, להוכיח כי מבוטחה של אותה חברה אכן אחראי כלפיו.

בניגוד לעקרון בסיסי זה ניתן בימים אלה פסק דין חדשני בו חויבה חברת ביטוח בתשלומים כלפי הצד השלישי בלא שתוטל על מבוטחה כל אחריות. הבסיס לסטייה זו טמון בכשל לשוני שנפל בפוליסה.

חינקה פרץ התעוררה בשבת בבוקר ומצאה מכונית סובארו דבוקה לגדר חצר ביתה שבקרית קריניצי.

היתה זו מכוניתו של ראובן שרמן מקרית אונו. התברר כי היא נגנבה מבעליה יום קודם לכן והגנב סיים את מסעו בתוך הגדר של פרץ.

פרץ פנתה לחברת הביטוח אליהו אשר ביטחה את הרכב וביקשה כי זו תפצה אותה על נזקיה.

אליהו ענתה לקונית "על פי אישור המשטרה הרכב נגנב מבעליו ולפיכך לא חלה עליו אחריות ועלינו חבות".

פרץ פנתה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב והענין הובא בפני השופטת דפנה אבניאלי.

אין מחלוקת בין הצדדים - קבעה השופטת - כי המכונית נגנבה. אליהו גם לא התכחשה לעובדה כי את מבוטחה, שרמן, היא פיצתה במלוא הנזקים שנגרמו לרכבו.

אלא - לטענת אליהו - מכיוון שהרכב נגנב, המבוטח אינו חייב בפיצוי כלפי פרץ וממילא חברת הביטוח אינה חייבת לפרץ דבר.

עוד הוסיפה אליהו, כי הפוליסה מונה את רשימת בני האדם הרשאים לנהוג ברכב.

רשימה זו אינה כוללת, כמובן את גונב הרכב, לפיכך - חברת אליהו אינה חייבת לפצות את פרץ עבור נזקים שגרם לה הגנב.

השופטת אבניאלי הפנתה את תשומת לבה של אליהו לנוסח הפוליסה, בו תחמה אליהו את גבולות האחריות שלה כלפי צד שלישי שנפגע ברכב.

בפוליסה לא נאמר כי החבות לפיצוי היא רק בשל נזק שייגרם כתוצאה מנהיגתם של בני אדם הרשאים לנהוג ברכב.

כל שנאמר בפוליסה הוא שיש להראות כי מדובר ב"נזק שייגרם לרכושו של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הבטוח".

כאשר מבטחת מנסחת סעיף של חריגים עליהם הפוליסה אינה חלה - מזכירה השופטת - עליה לעשות כן בלשון ברורה וחד משמעית.

הפירוש שמציעה אליהו כאילו יש להגביל את חבותה רק לשימוש של בני האדם הרשאים לנהוג ברכב איננו מתקבל על הדעת ואיננו צודק.

אם רצתה אליהו להגביל את חבותה רק לנהיגתם של בני אדם מסוימים - היה עליה לומר כן מפורשות. משלא עשתה כן, אין לקרוא לתוך הפוליסה דברים שלא נאמרו בה.

השופטת אבניאלי חייבה לפיכך את חברת אליהו לפצות את פרץ חינקה במלוא נזקיה עבור הגדר הניזוקה, כולל הוצאות משפט. כך בשל כשל לשוני הפכה הפוליסה למסמך המבטח את אחריות הגנב כלפי צד שלישי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא