הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחים אינם בני משפחה

אורי צעידי נתקל בצינור בתוך חממה השייכת לאחיו דוד. אורי נפל ונפגע בגופו.

צעידי החליט לתבוע מאחיו פיצויים וצרף לתביעה את חברת הבטוח איילון אשר ביטחה את האח בביטוח כלפי צד שלישי.

צעידי טען כי כל סכום פיצויים שייקבע כי אחיו דוד חייב לשלם לו צריך לבוא מכיסה של חברת הבטוח.

איילון מצידה הגישה בקשה לדחות את התביעה על הסף מהטעם שהכסוי הבטוחי אינו חל על צד שלישי שהוא בן משפחתו של המבוטח. לטענתה, כל כולה של התביעה לא נועדה אלא לגבות כספים מחברת הבטוח. אלמלא קיומו של הבטוח - כך הבהירה איילון - צעידי לא היה מעלה בדעתו להגיש תביעה נגד אחיו.

ביטוח אינו בא לכסות תביעות שממילא לא היו באות לאויר העולם.

המחלוקת הובאה בפני השופטת רויטל יפה-כ"ץ בבית משפט השלום בקרית גת.

פוליסת ביטוח יש לפרש על פי המשמעות המילולית, הפשוטה והסבירה של מלותיה - קובעת השופטת. אולם יש להתייחס לניסוח הכולל ולכוונת המתקשרים. במקרה מתאים מותר וגם ראוי לתת לכתב פרוש ליברלי אפילו הוא עומד לכאורה בנגוד למלים מפורשות. המטרה היא להגיע למשמעות ההגיונית והאמיתית, שאליה התכוונו המתקשרים בכתב הפוליסה. כל זאת כאשר קריאה כוללת של הכתוב מביאה למסקנה שהמלים כפשוטן, אינן מייצגות את כוונת הכתוב.

לכאורה, אח הינו בבחינת "בן משפחה". אלא יש להקשות ולשאול, לגירסת השופטת, האם התכוונו המתקשרים בחוזה הביטוח לפטור את המבטח בכל מקרה של פגיעה בכל בן משפחה שהוא? האם הפטור הנ"ל יחול גם על בן האח? ועל נכדו של האח? וכן הלאה.

המונח "בן משפחה", אינו מוגדר דיו בפוליסה. אך מקריאת הפוליסה כולה עולה שהכוונה היתה לבני משפחה מדרגה ראשונה והסמוכים לשולחן המבוטח. חברת ביטוח אינה מעונינת לכסות חבות כלפי אלה שמחמת קירבה למבוטח, לא היו תובעים ממנו פיצויים אלמלא היה מבוטח. אבל כל פירוש אשר יכלול במונח "בן משפחה" גם קרובים שהם מעבר לדרגה הראשונה, ירחיב את החריג מעבר למשוער.

ההגיון העומד מאחורי סעיף הפטור הוא שהמבוטח לא יהיה מכוסה בכסוי ביטוחי אם הנזק נגרם למי שהוא בן משפחה בדרגה כזאת המתגורר עם המבוטח בביתו.

אין הכוונה לפטור את חברת הבטוח מחובת הכיסוי הביטוחי בכל מקרה של נזק לכל בן משפחה שבא לבקר את המבוטח אף אם בן המשפחה אינו מתגורר דרך קבע בבית המבוטח ואינו מהווה חלק אינטגרלי ממשפחת המבוטח במובן המצומצם.

במקרה של צעידי לא היתה מחלוקת כי הנפגע אינו מתגורר עם המבוטח, אלא בא ביום הארוע לשם ביקור.

לפיכך חייבה השופטת יפה-כ"ץ את חברת איילון להחזיר לדוד צעידי כל סכום שיוטל עליו לשלם לאחיו אורי צעידי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא