הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גניבת תורים

חלק מהגופים הגדולים במשק מבוטחים בפוליסות שניסוחן מוכתב על-ידי יועצי ביטוח. יועצי הביטוח מבקשים כמובן להיטיב עם המבוטחים, אולם לעיתים מסתבר כי ההטבה מכשילה ומשמשת חרב פיפיות.

הטבות מפליגות נכללו גם בפוליסה של חברת מגדלי התאומים שבנתה את בניני המשרדים ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן.

באחד הימים ארעה פריצה למחסניה של חברה לעיבוד יהלומים בשם אלקן שהקימה קורות מסך באתר הבניה.

חברת אלקן ביקשה להיטיב את נזקי הפריצה במסגרת הפוליסה שהוצאה למגלי התאומים בטענה שהפוליסה מבטחת גם את קבלני המשנה.

בנוסף ביקשה אלקן ליהנות מסעיף בפוליסה הקובע כי אם יתעוררו חילוקי דעות בין המבטח למבוטח אלה יתבררו בבית המשפט בהליך מיוחד ומהיר של סדר דין מקוצר.

הליך זה עוקף את התור הרגיל בבית המשפט והוא מתאפשר רק כאשר מתמלאים תנאים הקבועים בחוק וביניהם היות התביעה מבוססת על סכום כסף קצוב.

בהתבסס על הסעיף שבפוליסה הוגשה התביעה לכיסוי נזקי הפריצה של אלקן בסדר דין מקוצר והובאה בפני השופטת מרים סוקולוב בבית משפט השלום בתל-אביב.

השופטת סוקולוב קבעה בפתח הדיון כי תביעת אלקן אינה תביעה לסכום כסף קצוב ולכן מטבעה אינה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר.

סכום התביעה מורכב משני רכיבים: ערך הפריטים שנגנבו, ונזקים שנגרמו לתובעת מחמת תשלום שעות נוספות לעובדיה, כתוצאה מניסיונה להתגבר על הפיגור בעבודה שנוצר בעקבות הגניבה.

ערך חפצים גנובים הינו נושא הדורש שומה והערכה של בעל מקצוע.

החפצים הללו לא הוערכו עובר לקרות האירוע, ובפוליסה לא קבועה כל תיקרה שיש לשלמה במקרה של אובדן גמור לנכסים הללו.

במקרים בהם לא קיים סכום פיצוי מוסכם, או הערכת שווי הנכס בפוליסה עצמה, ישופה המבוטח רק בגובה שיעור הנזק שנגרם לו בפועל.

תביעה כזו - קובעת השופטת - לדמי נזק שאינם קבועים מראש בחוזה, אלא שהשופט חייב לאמוד ולקבוע את הסכום בהתאם לנזק שנגרם, אינה תביעת סכום כסף קצוב.

גם הרכיב השני של התביעה, תשלום שעות נוספות לעובדים על מנת להתגבר על הפיגור בעבודה, אשר נוצר עקב הגניבה כטענת אלקן, איננו סכום קצוב מאחר והנתונים והחישובים הללו נתונים להערכה מקצועית.

כעת נשאלת השאלה, מקשה השופטת, האם למרות שתביעת אלקן איננה מסוג התביעות הראויות להידון בסדר דין מקוצר, רשאים שני הצדדים בהסכם ביניהם להתנות על הוראות הפרוצדורה הנוהגות בבית המשפט ולקבוע כי התביעה לתגמולי ביטוח תהא ראויה להידון בסדר דין מקוצר.

על שאלה זו ענתה השופטת בשלילה. צדדים לחוזה אינם רשאים להסכים מראש על כך שהמחלוקות ביניהם תתבררנה בסדר דין מקוצר, שהרי בכך הם פוגעים בתובעים פוטנציאלים הממתינים לתורם בביהמ"ש.

לפיכך העבירה השופטת את המחלוקת לבירור בסדר דין רגיל וחייבה את אלקן בהוצאות המשפט בגין ניסיונה לעקוף את תור התביעות הרגיל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא