הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח בארבעה שקלים

סעיד אל רזק עבר תאונת דרכים והגיש תביעה נגד חברת הביטוח הפניקס בטענה כי זו האחרונה ביטחה את המשאית שבה נהג בביטוח חובה.

בידי אל רזק היתה תעודת ביטוח חובה מטעם הפניקס אשר שולמה בבנק בסכום של 4 שקלים.

הפניקס טענה כי במחשב החברה לא מופיעה פוליסת ביטוח חובה למשאית שהיתה מעורבת בתאונה.

על פי גרסת הפניקס מדובר בתעודה זמנית אשר באה כהקדמה להוצאת פוליסה קבועה בחברת ביטוח אחרת.

יש להניח, כך טענה הפניקס, כי סוכן הביטוח הוציא תעודה זמנית, אמנם על טופס של הפניקס אולם אחר כך בוצע הביטוח בפועל בחברת ביטוח אחרת, אשר גם גבתה את מלוא הפרמיה.

השופט עמיחי דוויק שבפניו הובא העניין קבע שאין ספק כי הנטל להוכחת קיומה של פוליסת ביטוח מונח על כתפיו של הנפגע.

על המבוטח להוכיח במידת הוודאות הנחוצה לצורך הכרעה במשפט אזרחי כי הוא אכן בוטח בחברה זו ולא אחרת, כי אכן שילם את הפרמיה עבור ביטוח החובה וכי תעודתו הוחתמה כראוי.

אולם על פי החוק מקום שהוצאה תעודת ביטוח כדין קיימת הנחה בדבר קיומה של פוליסה.

במקרה זה, אין כל ספק כי הוצאה תעודת ביטוח מטעם הפניקס. הביטוח נוצר איפוא על ידי המסמך שהוציאה הפניקס. העובדה שהתשלום הוא מזערי וחלקי אינה פוגעת בתוקף התעודה.

שיעור הפרמיה הנדרש מאת המבוטח, אפילו הוא מתחת לתעריף הנכון, אינו גורם לכך שהביטוח לא יהיה תקף.

מרגע שהמבוטח מקבל לידיו תעודה ומשלם אותה בבנק, יהא שיעור התשלום אשר יהא, הוא נחשב כעומד בדרישות החוק, במיוחד כאשר לא קיבל כל תעודה או דרישה לתשלום נוסף.

לעניין זה אין זה משנה כלל שחברת ביטוח אחרת גבתה את הפרמיה המלאה.

החברה שהוציאה את התעודה היא זו החייבת בתשלום.

אם הפניקס סברה, מוסיף השופט, שהתשלום ששולם לה "מרחף" באויר, כלשונו, ואין לה לאן לשייכו, מחובתה היתה להתריע בפני הסוכן או בפני המשלם, שלכאורה לפחות פועל בתום לב, כי אין לו ביטוח תקף במסגרתה.

יש לזכור גם - מבהיר השופט - כי סוכן הביטוח הינו שלוח של חברת הביטוח לעניין הסדרת פוליסת הביטוח.

משמסר הסוכן תעודה של הפניקס, ציין בה פרטים וסכום התעודה שולם, נתפסת הפניקס על פעולותיו אלה.

אילו טעה הסוכן וכוונתו היתה לתת למבוטח פוליסה של חברה אחרת עמה הוא עובד היה עליו לציין על התעודה את מספר הסוכן שלו בחברה האחרת ולא להשאיר על התעודה את מספר הסוכן שלו בחברת הפניקס.

לסיכום - פסק השופט דוויק - בידי אל רזק תעודת ביטוח משולמת של הפניקס והוא רשאי להסתמך עליה. ככל שתעודה זו הודפסה בטעות על ידי הסוכן והטעות לא תוקנה בזמן סביר נוצר הסכם ביטוח תקף. תשלום התעודה מהווה קיבול החוזה.

הסכם הבטוח לא בוטל בשום שלב שהוא, אף שהשגגה היתה ידועה, גלויה וברורה לחברת הפניקס.

יש איפוא לראות את הפניקס בלבד כמי שחייבת בתשלום נזקי גופו של אל רזק.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא