הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף

דירתה של גלדיס מיוחס ממוקמת מתחת לדירתם של משפחת כוכב. באחד הימים גילתה מיוחס נזילת מים מתקרת חדר הארונות בדירתה. כתוצאה מהנזילה נגרמו נזקים לארונות, לפירטי לבוש שונים ולשטיחים.

חברת ביטוח הראל שילמה למיוחס פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

לאחר תשלום הפיצוי הגישה הראל תביעה נגד משפחת כוכב, והמבטחת שלה-חברת ביטוח המגן, בטענה כי הם אחראים לקרות הנזילה.

הראל הגישה את התביעה במסגרת זכות התחלוף הקבועה בסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981.

סעיף זה קובע כי במידה והייתה למבוטח זכות פיצוי כלפי אדם שלישי בשל מקרה ביטוח, תעבור זכות זו למבטח מששילם למוטב את תגמולי הביטוח ובשיעור ששילם.

הראל לא הציגה בבית המשפט את פוליסת הביטוח מכוחה, לטענתה, היא שילמה למיוחס את הפיצוי בעקבות נזילת המים.

השופטת דליה מארק-הורנצ'יק מבית משפט השלום בתל-אביב, בפניה התבררה התובענה, ציינה כי יש לתמוה מדוע הראל לא הציגה את הפוליסה וטרחה להביא רק את התוספת. לו היתה זכותה של הראל לתחלוף נקובה בפוליסה, ציין בית המשפט, היא לא הייתה מהססת להציגה כראיה בבית המשפט.

פוליסת הביטוח הוא מסמך הנמצא בשליטת הראל. לא נדרש מהראל כל מאמץ להציגו כראיה ובכך לשמוט את הבסיס תחת טענת משפחת כוכב והמגן כי לא קמה לה זכות התחלוף.

אי צירוף פוליסת הביטוח, קבע בית המשפט, די בה כדי להביא למחיקת התביעה על הסף.

הראל טענה כי המים שחדרו לדירתה של מיוחס נמלטו מצינור השייך לדירת משפחת כוכב.

הראל הסתמכה על דברי השמאי מטעמה. שמאי זה נתן חוות דעת לעניין הנזקים שנגרמו בדירה. השמאי העיד כי לפי מיקום הנזילה, מקור המים מהצינורות העוברים ברצפת דירת השכנים.

השמאי הודה כי לא מצא לנכון להזמין שרברב למקום האירוע.

בית המשפט דחה את קביעת השמאי באשר למיקום הנזילה. עדות זו של השמאי, ציין בית המשפט, היא עדות סברה שאינה בתחום מומחיותו. בדיקת שרברב היה בה כדי לפתור את המחלוקת העובדתית אשר בבסיס תביעה זו.

הראל לא הניחה תשתית ראייתית לטענתה כי המים שחדרו לדירת מיוחס מקורם בדירת משפחת כוכב.

הראל התבססה על טענת מיוחס כי שיפוץ שביצעו משפחת כוכב בדירתם הוא הגורם לנזילה.

בית המשפט קבע כי הראל לא הצליחה להוכיח באופן שיש בו להטות את מאזן ההסתברות לטובתה כי אותו שיפוץ הוא שגרם לתקלה.

בית המשפט קבע כי גירסת משפחת כוכב והמגן עדיפה וכי הראל לא הצליחה להוכיח אף טענה מטענותיה.

על יסוד האמור לעיל נדחתה תביעת הראל תוך חיובה בהוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא