הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הסתרת זהות בכוונת מרמה

האירוע

ג'ורג'ט אביטל ובעלה שלמה, עבדו וניהלו יחד חנות במרכז המסחרי של מגדל העמק. ספרי העסק, לעומת זאת, נרשמו על שם ג'ורג'ט בלבד.

הסיבה לכך נעוצה בעברו הפלילי העשיר של הבעל, שוד מזוין בו נטל חלק, וישיבה של שנים בכלא.

גם פוליסת הביטוח שנרכשה בחברת כלל נרשמה על שם האשה והיא בלבד חתמה על הצעת הביטוח.

חודש לאחר חתימת הצעת הביטוח הוצתה החנות. חברת כלל חשדה כי מדובר בהצתה עצמית מכוונת, אך בבית המשפט נכשלה בהוכחת חשדותיה. טענתה המענינת של כלל היתה לפיכך כי האשה הסתירה מפניה מידע מהותי בכך שלא חשפה בפניה, מיוזמתה, את עברו הפלילי של הבעל.

בחובת גילוי יזומה נדרשת כוונת מרמה

כידוע, בכל הצעת ביטוח, כלולות שאלות שהמבוטח נדרש ומחויב על פי חוק חוזה הביטוח, להקפיד ולענות עליהן תשובות מלאות וכנות.

במקרה זה חברת כלל לא הציגה לאביטל כל שאלה על עברו הפלילי של הבעל ולמעשה גם לא התעניינה לדעת, אם לאשה עצמה יש עבר פלילי.

בהעדר שאלות, אין המבוטח חייב לגלות למבטחת שלו פרטים מיוזמתו, אלא אם כן מדובר בענין שהוא, המבוטח, יודע כי יש בו כדי להשפיע על נכונות כל מבטחת סבירה להתקשר עמו בחוזה הביטוח.

בכך אין די. כדי להצליח בטענה כזו, על חברת הביטוח להוכיח גם כי הענין המהותי הוסתר על ידי המבוטח בכוונת מרמה.

זהות המבוטח היא ענין מהותי

השופט גדעון גינת, בבית המשפט המחוזי בנצרת, קיבל את טענת כלל בדבר זכותה לבחור את מבוטחיה. לכן זהותו של המבוטח היא אכן ענין מהותי.

העדר הוכחה כי המבטח לא היה מתקשר בחוזה עם מבוטחת שבעלה עבריין

אך כלל לא הביאה מצידה כל עדות לכך שהיא לא היתה מתקשרת בחוזה ביטוח עם אביטל אילו ידעה שגם הבעל מעורב בעסקי החנות.

יתירה מזו, בבית המשפט העידו בני הזוג אביטל ובחקירתם הנגדית לא נשאלו האם ציון שמה של ג'ורג'ט בלבד כמבוטחת נעשה כדי להעלים את מעורבותו של בעלה בניהול העסק.

בני הזוג גם לא נשאלו אם מי מהם או מי מטעמם גרם להצתת החנות המבוטחת.

בכך, קובע השופט, לא עמדה חברת כלל בחובתה להציג את מלוא טיעונה בפני עדי הצד שכנגד.

בנסיבות אלה, פסק השופט, אין הוא יכול לקבוע, שבהסתרת מעורבות הבעל בעסקי החנות יש משום מעשה מרמה כלפי המבטחת. השופט חייב לפיכך את כלל לשלם לאביטל את מלוא נזקי ההצתה.