הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

לסתום ולא לפרש

ביטוח מכונות סתם

אברהם מגרפטה הזמין מאנגליה שלוש מכונות אריגה ודאג לבטח אותן בחברת מנורה. מגרפטה לא גילה למנורה שבעצם מדובר במכונות משומשות. הוא גם לא הציג אותן כחדשות. מגרפטה ציין כך סתם כי הוא מבקש לבטח משלוח של "מכונות".

במהלך המסע הימי חדרו מי ים ואולי לחות לאחת המכונות והיא ניזוקה קשה.

כאשר פנה מגרפטה לחברת מנורה, נדחה בטענה שהיה עליו לציין כי מדובר במכונות ישנות. לכן זכותה לבטל את חוזה הביטוח ולהיות פטורה מתשלום הנזק.

כנוי המטען בשם "מכונות" אינו מהווה מצג שווא

בדיון שהתנהל בפני השופט אורי שטרוזמן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב , הופיעו מומחים שהעידו כי לו ידעה מנורה את גיל המכונות, היא היתה מבטחת רק חלק מהנזקים. כמו כן היתה שולחת שמאי לבדוק את מצב המכונות טרם עשיית הביטוח, כדי שבעתיד בעת אירוע הנזק, יקל על שמאיה להבחין בין נזקים מסוגים שונים.

השופט שטרוזמן לא שוכנע מעדויות אלו. איש מהמומחים לא הביא דוגמאות של הצעות ביטוח לגבי מכונות ישנות שנדחו או שנתקבלו בהסתייגות, בחברת מנורה או בחברות ביטוח אחרות; ולגבי קשיי השמאות - בדרך כלל יש ביכולתם של מומחים להבחין בין נזק ישן לחדש, בין נזק שנגרם בעבודה שוטפת לבין נזק שנגרם מחדירת מים, בין חלודה מן העבר הרחוק לבין זו שנצברה במכונה.

כינוי המטען בשם "מכונות" אינו מהווה מצג שווא לגבי טיבן גם מהסיבה שלא רק מכונות חדשות נשלחות באוניה אלא גם משומשות.

בביטוחים ימיים חייבים שני הצדדים לחוזה לנהוג בכנות ובגילוי לב מירביים. אלא שמבוטח סביר איננו צריך להקדים לפעולותיו מחשבה שבקרות מקרה הביטוח חברת הביטוח תטיל דופי בתיאור המכונות על ידו. המבוטח הרי לא יוכל לתאר מכונה משומשת כאילו היא חדשה. כך למשל לא יהיה באפשרותו להציג מסמכים על רכישתה כחדשה בשעה שהיא בלוייה.

מבטח החושש מנוכלים

חברת ביטוח החוששת מנוכלים שיוציאו ממנה במרמה פיצוי בשווי מכונה חדשה עבור מכונה משומשת, או מקשיים שיעמדו בפני מומחיה להבחין בין נזק חדש לישן, צריכה לבקש מהמבוטח לציין במפורש את תאריך ייצורה של המכונה .

סוף דבר, קובע השופט שטרוזמן, הפוליסה מחייבת ואין לחברת מנורה זכות להתנער מתוקפה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא