הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עברית שפה קשה

לרומן בן דוד עסקים מגוונים וביניהם עסק למיון ומכירת ביצים.

מסתבר כי המחסן בו מצוי העסק מועד לדליקות.

פעמיים באותה שנה פרצה בו אש. נזקיו של בן דוד כוסו על ידי חברת כלל, אלא שזו סירבה להמשיך לבטחו וביטלה את פוליסת הבטוח.

בן דוד פנה איפא לחיים טולדו, סוכן של חברת הבטוח הדר.

בהצעת הבטוח שהוגשה לחברת הדר גילה בן דוד כי "במחסן היתה בשלוש השנים האחרונות שריפה. התקרה, מערכת החשמל, האינסטלציה החשמלית ורכוש צד ג' נפגעו והתקבלו פיצויים מחברת כלל".

על בסיס הצעה זו וממצאי סוקר שביקר בעסק, הסכימה הדר לבטח את עסקו של בן דוד.

כמחצית השנה לאחר תחילת תקופת הבטוח בחברת הדר פרצה במחסן שריפה שלישית. בן דוד הודיע על הנזק הרב שנגרם לחברת הדר, אך זו סירבה לפצות אותו ואף הודיעה על ביטול חוזה הבטוח.

לטענת הדר לא ניתנו לה בטופס הבטוח תשובות נכונות.

חברת בטוח סבירה - כך לגירסתה - לו היתה יודעת על שתי דליקות באותה שנת ביטוח ועל ביטול פוליסת הביטוח על ידי המבוטחת הקודמת - לא היתה מתקשרת בחוזה הבטוח.

בכתב התביעה שהגיש בן דוד לבית המשפט המחוזי בירושלים, טען כי הוא דווקא מסר לסוכן טולדו שבעסק ארעו שתי שריפות. טולדו הוא זה שלא מילא את חובתו לרשום במדויק את הצהרתו המלאה ורשם משום מה כי אירעה שריפה אחת בלבד.

במשפט העיד בן דוד כי אינו יודע לקרוא ולכתוב בשפה העברית ולכן לא ידע מה מתוך דבריו רושם טולדו בטופס ההצעה. הוא סיפר לטולדו כי כלל אינה מסכימה לבטח את העסק בשל שריפות(!). טולדו מצידו לא שאל דבר ולא הוסיף לדברים אלא מעצמו.

גירסת בן דוד - קבעה השופטת דליה דורנר - איננה הגיונית.

"אין זה מתקבל על הדעת כי סוכן, גם אם מבקש הוא להרחב את עסקיו, ימנע מלשאול פרטים על שריפות בנכס של לקוח שמסביר כי בגללן חברת הבטוח שעמה היה קשור, סירבה לבטחו.

"גירסת המבוטח כולה נראית דמיונית. כנגדה עדות הסוכן מתיישבת היטב עם הרשום בטופס ההצעה הכולל פרטים טכניים רבים (סכומי ביטוח, פרטי הנזק בשריפה) שהמבוטח לא חלק על דיוקם."

מבוטח חייב במתן תשובה מלא וכנה לכל שאלה בענין מהותי שהציג לו המבטח.

בן דוד - פסקה השופטת - לא עמד בחובה זו.

מבטח שביטל את חוזה הבטוח בשל אי גילוי אחרי קרות מקרה הבטוח - כך לפי לשון השופטת - פטור אם מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אף בדמי ביטוח מרובים אילו ידע המצב לאמיתו.

עקרון זה חל על מקרה זה קבעה השופטת דורנר ודחתה את התביעה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא