הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סיכון קולקטיבי מחושב

שני אחים, ישראל ושמעון אוצרשווילי, נפגעו בתאונת דרכים. בסמוך למועד התאונה פנו לעו"ד שלמה לוין וביקשו ממנו כי יגיש תביעה נגד הנהג שפגע בהם ונגד חברת הביטוח שלו.

הטיפול בענין השתהה ובין לבין חלפה תקופת ההתיישנות.

אוצרשווילי פנו לפיכך לבית המשפט בתביעת רשלנות מקצועית נגד לוין. זה האחרון הפנה את התביעה לחתמי לוידס וביקש כי הם יפצו את לקוחותיו.

חתמי לוידס ביטחו את חברי לשכת עורכי הדין בביטוח אחריות מקצועית בשנת 1990, השנה בה הוגשה תביעת אוצרשווילי לבית המשפט. ביטוח האחריות שהוציאו חתמי לוידס לחברי הלשכה היה קולקטיבי. כל חבר בלשכה נהיה למבוטח אלא אם כן הוא הודיע שאין הוא מצטרף לביטוח. הפרמיה שולמה במרוכז על ידי הלשכה מתוך דמי החבר, כחלק מההטבות שהלשכה מעניקה לחבריה.

הביטוח נעשה על בסיס מועד הגשת התביעה. הכיסוי הביטוחי, חל על פי לשונו, על כל תביעה המוגשת נגד עורך הדין בתוך תקופת הביטוח גם אם התביעה מתייחסת למעשה רשלני שאירע טרם נכנס הביטוח לתוקפו.

אכן, טענו נציגי חתמי לוידס בבית משפט השלום בחיפה אליו הועברה המחלוקת, בדרך כלל הפוליסה מכסה גם אירועים שהתרחשו טרם כניסת הביטוח לתוקפו. זאת בתנאי שהמבוטח אינו יודע על כל אפשרות כי תוגש נגדו תביעה. במקרה זה ידע לוין כי אוצרשווילי עומדים להגיש נגדו תביעה ואף על פי כן בחר שלא לגלות עובדה זו למבטחים. מדובר לפיכך בהפרה של חובת הגילוי הפוטרת את המבוטחים מחבותם.

השופטת שולמית וסרקרוג לא קיבלה את עמדת חתמי לוידס. בפסק דין מקיף וממצה קבעה השופטת כי התנאי הרשום בפוליסה לפיו אין היא מכסה מעשים שהובאו לידיעת המבוטח טרם תקופת הביטוח אינו תקף. המבטחים לא עמדו בתנאי החוק להבליט חריג זה לפוליסה.

השופטת גם דחתה את עמדת המבטחים לפיה בפוליסות קולקטיביות פטורים המבטחים מלהקפיד על תנאי החוק בסוגיית חובת הגילוי. תנאים אלה דורשים מהם להגיש למבוטחים שאלות מוגדרות אם ברצונם לקבל תשובות בעניינים הנראים להם מהותיים.

גם כאשר נעשית פוליסה עם קולקטיב - קבעה השופטת - ואולי דווקא כאשר נעשית פוליסה בדרך זו, ומבקש מבטח לקבל תשובות מפורטות לשאלות ספציפיות או להדגיש חריגים קיימים, חובה עליו לעשותם באופן שלא יישאר ספק, שתנאים אלה יגיעו לידיעת המבוטח. ההגיון הפשוט והכדאיות העסקית מכתיבים מסקנה לפיה, אם בחר המבטח שלא לעשות כן, לקח על עצמו סיכון מחושב.

מסקנת השופטת היתה שאין חתמי לוידס יכולים להיתלות בעובדה שלוין לא גילה להם כי עומדת להיות מוגשת תביעה נגדו; תביעה אפשרית זו, משהוגשה לבסוף בתוך תקופת הביטוח, מכוסה על פי הפוליסה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא