הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

איחור מחשיד

באחד הלילות נגנב רכבה של יעל שמחון מהחניה מול ביתה. שמחון הגישה מיד תלונה במשטרה. כחודש לאחר מכן הודיעה שמחון על הגניבה לחברת הביטוח סהר, בה היה הרכב מבוטח בפוליסה לביטוח מקיף.

חברת סהר דחתה את תביעתה של שמחון בטענות שונות.

המחלוקת בין הצדדים, הועברה להכרעת סגן נשיא בית משפט השלום ברמלה, השופט אביגדור סלטון.

גירסתה של שמחון בדבר קרות ארוע הגניבה לא נסתרה, קבע השופט. שמחון הוכיחה לכאורה את זכאותה לקבלת תגמולי הביטוח.

כעת, פנה השופט לדון בטענת סהר כי למרות הזכאות שהוכחה יש לדחות את תביעת שמחון משום שברכב לא הותקנו כל אמצעי המיגון המוסכמים.

אכן, קבע השופט, ברכב לא הותקן אימובילייזר, שהוא אחד מאמצעי המיגון הנדרשים בפוליסה. אלא שהפוליסה נמסרה לשמחון רק לאחר הגניבה. בהצעת הביטוח קיימת דרישה למערכת אזעקה, ללא כל איזכור לאימובילייזר.

לפיכך - טענה שמחון - הותקנה ברכב מערכת אזעקה בלבד.

אין זה סביר - קובע השופט - כי הסוכן אשר דאג לפרט בהצעת הביטוח את כל פרטי האזעקה לא כתב דבר וחצי דבר על דרישת האימובילייזר. מעבר לכך, הסוכן בהתנהגותו יצר מצג לפיו אמצעי המיגון שהו מותקנים ברכב בפועל מספיקים. לכן, מנועה סהר מלטעון כי היה צריך להוסיף אימובילייזר על מערכת האזעקה.

לעומת זאת, קיבל השופט את טענת סהר כי שמחון לא נתנה כל הסבר סביר לאיחור של למעלה מחודש בדיווח על הגניבה לחברת סהר. איחור זה מהווה התנהגות תמוהה ומחשידה. בנוסף, האיחור יוצר הפרה של תנאי הפוליסה הדורשים דיווח מיידי על כל מקרה גניבה לחברת הביטוח.

כמו כן הוכח במשפט כי טרם רכישת הרכב על ידי שמחון עבר הרכב תאונה.

בעקבות תאונה זו הוכרז הרכב כ"אובדן כללי" והורד מן הכביש. רק לאחר שיקומו במוסך השייך לאביה של שמחון, נרכש על ידי שמחון.

השופט סלטון קבע כי שמחון הסתירה עובדה זו הן בעת מילוי הצעת הביטוח והן לאחר קרות מקרה הביטוח.

ענין שיקום הרכב הינו ענין מהותי ללא ספק, פוסק השופט. על שמחון היה לגלות עובדה זו מיוזמתה לסהר גם אם לא נשאלה על כך מפורשות בהצעת הביטוח. אי גילוי זה, של עובדות שהיו בידיעת שמחון, נעשה כדי להסתיר ולהטעות.

מדובר בהסתרת מידע בכוונת מרמה הפוטרת את סהר מכל חבות.

על בסיס נימוקים אלה, דחה השופט סלטון את תביעת יעל שמחון ואף חייב אותה בתשלום הוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא