הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שקר במצח נחושה

בעסקו של דניאל דרויש ארעה פריצה. דרויש פנה אל חברת הביטוח מנורה, בה היה העסק מבוטח ודרש את תגמולי הביטוח עבור הנזק שנגרם לו. מנורה דחתה את דרישתו.

מנורה הפנתה את תשומת לב מבוטחה לכך שבהצעת הביטוח נשאל דרויש היכן היה עסקו מבוטח ב- 3 השנים שקדמו ליום מילוי הצעת הביטוח. בתשובה ענה דרויש כי הוא לא ביטח את עסקו קודם לכן בחברה אחרת מאחר ומדובר בעסק חדש. האמת - כפי שהתבררה למנורה - היא שדרויש היה מבוטח בחברת ביטוח אחרת. למעשה דרויש פנה למנורה לאחר שחברת הביטוח הקודמת הפסיקה את ביטוח העסק. הפסקת ביטוח זו נעשתה בעקבות פריצה קודמת וסירובו של דרויש לחזק את ההגנה על עסקו בסדרת מיגונים כחלק מהפקת לקחי הפריצה הקודמת.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה להכרעת הרכב השופטים יהושע גרוס, יהושע בן שלמה ומיכל רובינשטיין.

על פי העובדות שנתבררו במשפט, לא היה ספק כי בתשובתו שיקר דרויש למנורה במצח נחושה, במודע ותוך הבנת משמעות תשובתו השקרית. אולם, מתוך התנהגותם הרשלנית של נציגי מנורה, התברר גם, שיתכן ומנורה היתה מאשרת את הצעת הביטוח של דרויש גם אם היתה מופיעה בה התשובה האמיתית.

השופטים נדרשו, לפיכך, לשאלה מה דינה של כוונת מרמה שאין בה כדי להשפיע על המרומה.

חברת ביטוח תהיה פטורה מחבותה על פי הפוליסה, במקרה של הפרת חובת גילוי - מסביר השופט גרוס - כאשר מתקיימת אחת משתי חלופות: או כאשר התשובה ניתנה בכוונת מרמה, או כאשר מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ידע את המצב לאמיתו.

אכן במקרה של דרויש יש למנורה קשיים בכל הנוגע להוכחת החלופה השניה. חלופה זו מבוססת על מבחן אובייקטיבי. יש להוכיח אותה על ידי מומחה לדבר. אולם, מדובר בשתי חלופות שאין צורך בקיום שתיהן בצוותא. לכן די בכך שלדרויש היתה כוונת מרמה כדי לפטור את מנורה מאחריות. כוונת מרמה כזו הוכחה ללא כל ספק ובמידה ניכרת.

השופט גרוס דחה את טענתו של דרויש כי אין לבוא עימו חשבון, משום שכוונת המרמה שלו רק נועדה להשיג תנאי ביטוח משופרים יותר (פרמיה יותר נמוכה, ויתור על אמצעי מיגון) ולא להשיג את עצם הביטוח.

השופט גרוס פוסק כי כוונת המרמה פוטרת את חברת הביטוח מכל חבות ואין זה משנה אם כוונת המרמה מכוונת לעצם הנכונות לעריכת הביטוח ובין אם היא מתייחסת לתנאי הביטוח, כגון פרמיית הביטוח או דרישות המיגון.

השופטים רובינשטיין ובן שלמה הצטרפו לפסק דינו של השופט גרוס וכך נדחתה תביעת דרויש מכל וכל ומנורה הופטרה מכל חבות.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא