הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עמידה בפני שוקת שבורה

אסתר אברהמי רכשה מהיבואן ליאו גולדברג מכונית אופל אומגה. במכונית נתגלו ליקויים בטיחותיים ואחרים.

אברהמי הגישה תביעה נגד ליאו גולדברג וזכתה בהשבת כספי המכר ובפיצויים.

אחריות יבואן הרכב כלפי לקוחותיו היתה מבוטחת בחברות הביטוח מגדל והמגן. מדובר בפוליסת ביטוח מפני אחריות המוצר אשר בדומה לפוליסות מסוג זה הרווחות בשוק מכסה את המבוטח בהתמלא שני תנאים מצטברים.

הראשון שהמקרה נשוא תביעת הלקוח ארע תוך תקופת הביטוח. השני שהודעה על אירוע זה תוגש למבטחים בתוך תקופת הבטוח.

לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי ליאו גולדברג מסר את ההודעה הנדרשת למבטחים לאחר תום תקופת הבטוח, למעשה רק לאחר שהוגשה נגדו תביעת אברהמי.

המחלוקת התעוררה בשאלה אם איחור זה מפקיע את תחולת הפוליסה למרות שמקרה הבטוח ארע בתוך תקופת הבטוח.

הדיון בסוגיה הגיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדון בפני השופטים גולדברג, עדנה ארבל ודיאמנט.

חוק חוזה הבטוח, מזכירים השופטים, אומר דברים ברורים בסוגיה של איחור בהודעה על מקרה הבטוח.

איחור זה יש בו כדי להשפיע על זכויות המבוטח רק אם האחור בהודעה שינה את מצבן של חברות הבטוח לרעה.

מגדל והמגן לא טענו כי האחור בהודעה גרם להן במקרה זה נזק כלשהו. הטענה היתה רק כי במועד מתן ההודעה על מקרה הבטוח כבר חלפה לה תקופת הביטוח.

"ביקשנו לבחון את הנמקת חברות הבטוח מדוע הקביעה בפוליסה בדבר מועד הודעה על מקרה הבטוח הינה כה יסודית שאי עמידה בה מביאה לפקיעת הזכות הבסיסית לקבלת תגמולי ביטוח. לא מצאנו בהסברי חברות הבטוח נימוק משכנע שכך צריך אכן להתייחס לתנאי המסוים בפוליסת הביטוח.

"האינטרס הכלכלי שיש למבטח לדעת מה התביעות העומדות ותלויות כנגדו מכוח פוליסות שכבר הסתיימו אינו עומד בשום יחס לאינטרס הביטוחי של המבוטח. מבחינתו של זה האחרון גורל כל רכושו תלוי בתוקף הבטוח שרכש".

הדרישה כי יש להודיע למבטח על כל תביעה לפי הפוליסה תוך תקופת הבטוח גם אינה עומדת במבחן הביקורת. עיתוי הגשת התביעה כנגד המבוטח נתון הרי בשליטתו הבלעדית של הלקוח. זה יכול להגיש את התביעה כנגד המבוטח גם לאחר תום תקופת הבטוח. היעלה על הדעת שבמקרה כזה יעמוד המבוטח בפני שוקת שבורה וייאלץ להתמודד כנגד תביעת הלקוח ללא כל כסוי ביטוחי?

סוף דבר, חברות הבטוח חויבו לכסות את נזקיו של ליאו גולדברג בתוצאה מחיובו בדין כלפי אברהמי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא