הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כיסוי לתקופת ביטוח שחלפה

האירוע

חברת חיצוב נכנסה למבצע בניה של עשרים קוטג'ים באילת. עיניהם של מנהלי החברה היו פקוחות לסיכונים האפשריים הכרוכים במבצע מקיף ומורכב שכזה. הם רכשו לפיכך פוליסת "כל הסיכונים - קבלנים" בחברת הביטוח מנורה.

עם התקרב מבצע הבניה לסיומו התגלה באחד הקוטג'ים נזק שחלקו האחד (פיצוצים בצנרת וזרימת מים לדירה) התרחש עד למסירת הדירה לקונה וחלקו האחר (נזק לפלטות, שקיעת יסודות וסדקים בקירות) התרחש לאחר המסירה.

מנהלי חברת חיצוב כאבו את הנזק אך לבם התחמם בידעם שבכיסם פוליסת ביטוח. הם תיקנו את המעוות ופנו אל חברת מנורה כדי לקבל את תגמולי הביטוח.

כאן נכונה להם הפתעה. חברת מנורה הפנתה אותם לסעיף בפוליסה הקובע כי תקופת הכיסוי הביטוחי מסתיימת בעת מסירת הדירות ואין חבות לגבי אירועים ש"יחולו" לאחר מכן.

אשר על כן, הסכימה חברת הביטוח לשפות את חיצוב עבור כל ההוצאות הכרוכות בהחלפת הצנרת הפגועה אך לא עבור ההוצאות המשמעותיות הרבה יותר שהן תיקון הפלטות, היסודות והקירות שניזוקו לאחר מסירת הקוטג' לקונים.

הסיבה הישירה לנזק

הענין התגלגל לבית המשפט העליון. השופט דב לוין קבע כי חברת הביטוח חופשית לקבוע בסוגיה זו הוראות בפוליסה בהתאם לרצונה. כך למשל יכולה הפוליסה לכסות את כל הנזקים שנתגלו במהלך תקופת הביטוח בלי קשר לתקופת היווצרות הנזקים. אולם בהעדר הוראות מפורשות אחרות אזי נזק הנובע מסיכון שהמשיך לפעול לאחר תום תקופת הביטוח יהא מכוסה רק אם פעולת הסיכון ההתחלתית היא הסיבה הישירה לנזק. למשל אש שפרצה בתוך תקופת הביטוח וממשיכה לכלות את הרכוש לאחר תום תקופת הביטוח. במקרה כזה כל הנזק שנגרם יהיה מכוסה.

פעולת סיכון שנמשכה מעבר לתקופת הביטוח

כלל זה חל גם בענייננו, קובע השופט. פעולת הסיכון (פיצוצים בצנרת וזרימת מים לדירה) החלה בתקופת הביטוח והגם שהמשך פעולת הסיכון (נזק לפלטות, שקיעת יסודות וסדקים בקירות) נעשתה לאחר תקופת הביטוח, הרי שפעולת הסיכון בתוך תקופת הביטוח הייתה הסיבה הישירה לנזק. לכן חייבת חברת מנורה לשלם תגמולי ביטוח גם עבור נזק זה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא