הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול חוזה ביטוח רק בשתי הודעות ביטול

ביטול חוזה ביטוח בשתי הודעות ביטוח

שומר הפתח, בספרו של קפקא "המשפט", הביא את האיש מן הישוב לכלל יאוש, כשזה ניסה להיכנס אל תוך נבכי החוק. "מיני קשיים כאלה לא שיער האיש. הן החוק צריך שיהא נמצא לכל דורשיו תמיד".

המחוקק הישראלי לעומתו, לפחות בכל הנוגע לתקפות חוזה הביטוח, קבע כלל ברור ושווה לכל נפש. חוזה הביטוח יהא תמיד תקף, גם אם לא שולמו פרמיות עבורו.

חברת ביטוח החפצה לבטל חוזה בשל אי-תשלום, חייבת היא מצידה לנקוט יוזמה ולשלוח למבוטח שתי הודעות ביטול, בהפרש של 15 יום ביניהן. רק בתום 21 יום ממסירת ההודעה השניה יבוטל חוזה הביטוח. עד לאותו מועד יהנה המבוטח מכסוי ביטוחי מלא.

מסתבר כי בצד חברות הביטוח היה מי שניסה להערים על כלל פשוט זה, ולהכניס מחדש ספק בדבר תוקף הפוליסות שבידי מבוטחיהן.

האירוע

רן אסרף עבד בחנות "שגעון הרכב" שעסקה במכירת אביזרים למכוניות. מעבידו רכש עבורו ביטוח חיים בחברת מנורה; אלא שאת הפרמיה הראשונה לא פרע המעביד במועד. חמשה ימים לאחר מכן ובטרם נפרעה הפרמיה, נהרג אסרף בתאונת דרכים קטלנית.

התנאת תוקף הביטוח בתשלום דמי ביטוח

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב טענה חברת מנורה כי היא אכן אישרה את חוזה הביטוח ואף הוציאה פוליסה. מבחינה זו - יש חוזה ביטוח. אלא שבתנאי הביטוח נאמר כי חבות מנורה תכנס לתוקף רק בתנאי ששולמה פרמיה ראשונה. מבחינה זו - אין חוזה ביטוח.

אכן, הודתה מנורה, לפי חוק חוזה הביטוח, הכיסוי הביטוחי קיים כל עוד לא בוטל. אבל החוק, כך לגרסתה, חל רק על חוזה ביטוח שנכנס לתוקף ולא על חוזה ביטוח לא קיים.

משנוצר חוזה ביטוח הדרך לביטולו רק בשתי הודעות ביטול

השופט ישראל גלעדי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לא קיבל טענה זו. אין ספק שבמקרה זה נוצר חוזה ביטוח. המבוטח הרי הגיש לחברת מנורה הצעת ביטוח וזו אשרה בכתב את הצעת הביטוח. משנכרת חוזה הביטוח חל חוק חוזה הביטוח. מנורה רשאית הייתה להשתחרר מהחוזה, מהטעם של אי פרעון הפרמיות, רק באמצעות משלוח שתי הודעות ביטול כדת וכדין.

השופט לא קיבל לפיכך את נסיונה של חברת מנורה להתנער מחבותה על-פי הפוליסה וחייב אותה בתשלום מלוא סכום הביטוח למוטבים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא