הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סיכון אקדמי

ארגון הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב ביטח את חבריו מפני מחלות בפוליסה קבוצתית בחברת הביטוח הסנה.

הפרמיות בסוג פוליסות אלה עוברות קביעה מחודשת מדי תקופה. גם כאן ביקשה חברת הביטוח כמקובל, לקבוע את הפרמיות המגיעות לה, בשנת הביטוח השניה, בהתאם לסיכון הממשי.

ארגון הסגל סירב לכל שינוי במחיר. לגירסתו, יש לכפות על חברת הביטוח את מחיר השנה הראשונה בשינויים מזעריים, מבלי להתחשב כלל וכלל בסיכונים הממשיים.

לאור עמדת הארגון, הקטינה חברת הביטוח את סכומי הביטוח כדי הפרמיות ששולמו בפועל, על בסיס הסיכונים הממשיים הכלולים בפוליסה.

בין לבין, חלתה אחת מחברות הסגל, ד"ר יאירה אמית, במחלת הסרטן. חברת הבטוח שילמה לה את סכום הבטוח ששיקף את הפרמיות ששילם הארגון הפועל.

אמית לא ויתרה והגישה תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום ההפרש, כאילו הארגון שילם את מלוא הפרמיות שנדרשו ממנו.

בהליך זה של סדר דין מקוצר על הנתבע להוכיח כי באמתחתו הגנה מפני התביעה, שאם לא כן יינתן נגדו פסק דין מבלי שיהיה לו יומו בבית המשפט.

הדיון בבקשת חברת הביטוח לאפשר לה להתגונן בפני התביעה, הועבר בפני רשמת בית משפט השלום בהרצליה, אירית מני-גור.

לגירסת אמית, תשלום חלקי של פרמיות הביטוח, אינו מאפשר לחברת הביטוח ביטול חלקי של הפוליסה.

במקרה כזה - כך לטענת אמית - על חברת הבטוח לבטל כליל את הפוליסה. משלא עשתה כן, עליה לשלם את סכום הביטוח המלא תוך התעלמות מהביטול החלקי וכאילו שולמו לה הפרמיות במלואן.

אמית הוסיפה וטענה כי היא אישית מעולם לא קיבלה דרישה מחברת הביטוח להשלים את הפרמיות. לכן פעולתה של חברת הביטוח נגדה אינה נעשית בתום לב.

הרשמת מני-גור דחתה את טענותיה של אמית. לו היתה חברת הביטוח שותקת ולא עושה מאומה וגובה את דמי הפרמיה ללא כל טרוניה, כי אז ייתכן וטענות אמית היו במקומן. דא עקא, מבהירה השופטת, חברת הבטוח הסבה את תשומת לב הצד המתקשר עמו בפוליסה, דהיינו הארגון, כי הפרמיות משולמות בחסר וקיים סיכון כי הסכום המבוטח יוקטן בהתאם.

זאת ועוד, חברת הביטוח הוכיחה בדיון, כי הארגון העביר אל חבריו, דף מידע ובו דיווח על תוכנו של הסכסוך ובמיוחד פרט את העובדה שחברת הבטוח ביטלה את חלק הביטוח בגינו לא שולמו הפרמיות.

"אינני מסכימה עם אמית" - הוסיפה הרשמת מני-גור- "כי בפני חברת הביטוח לא קיימת האפשרות לבצע ביטול חלקי המתייחס לפרמיות שלא שולמו".

ד"ר אמית היתה מודעת לעובדות נשוא המחלוקת שבין חברת הביטוח לארגון הסגל. הדרישה להשלמת דמי הביטוח הובאה לידיעת כל חברי הסגל ברי הביטוח.

הרשמת מני-גור קבעה לפיכך, כי יש לאפשר לחברת הביטוח להתגונן מפני תביעת אמית ולהוכיח את טענותיה העובדתיות והמשפטיות.

הערה: הסוגייה נשוא פסק דין זה הגיעה לבית המשפט העליון. זה לא נכנס לעובי הקורה, אך הביע ספק אם חברת ביטוח יכולה לנקוט בצעד של ביטול חלקי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא