הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התהפכות היוצרות

בריגיטה קריסטיאנסן היתה נשואה למנהל כפר הנופש קריסטי באילת. היא הבינה את סוד קסמו של הכח. לפיכך כאשר הסתכסכה על רקע אישי עם קרן הפנסיה יוזמה של חברת הבטוח מגדל היא לא הססה.

במכתב ששוגר אל בא כוחה של הקרן הודיעה קריסטיאנסן כי אם הקרן מתעקשת שלא לשלם לה את דמי המחלה, אז היא קריסטיאנסן מוכנה לקבל את הפרמיות שלה ושל בעלה בחזרה. "כנגד אנו נותנים הוראה לחברת מגדל להפסיק את כל הפוליסות של כפר הנופש עם קבלת תשלומינו בחזרה".

למכתב זה הצטרף בחתימתו בעלה המנהל.

כשלושה חודשים לאחר מכן התרעם הבעל, הפעם במכתב מצידו בלבד, על כך שחברת מגדל המשיכה לגבות פרמיות באמצעות הוראת הקבע בבנק "למרות שביקשנו להפסיק את כל פוליסות הבטוח שלנו".

שלושה ימים חלפו. בלילה האחרון פרצה שריפה בכפר הנופש ומתקניו ניזוקו.

בעקבות השריפה פרצה גם מחלוקת חריפה בין חברת מגדל לכפר הנופש קריסטי.

בשלב זה כמובן התהפכו היוצרות וכל צד תמך בעמדתו הקודמת של הצד השני.

כפר הנופש טען כי חוזה הבטוח לא בוטל מעולם שכן המכתבים שנשלחו על ידי קריסטיאנסן ובעלה אינם בגדר הודעות ביטול.

מגדל מצדה טענה כי כבר המכתב הראשון מהווה הודעת ביטול המחייבת את כפר הנופש. מגדל אף פעלה לפי המכתב והחזירה לקריסטיאנסן את הפרמיות בחזרה כפי שבקשה במכתב; והרי במכתב נאמר מפורשות כי הפוליסות יופסקו עם קבלת הפרמיות בחזרה.

המחלוקת הועברה להכרעתו של השופט אליעזר ריבלין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

ראשית, קובע השופט ריבלין במכתב חסרה חותמת החברה המנהלת את הכפר. מנהל כפר הנופש אמנם חתום עליו אך ללא חותמת.

כמו כן המכתב נשלח אל משרד עורך דינה של חברת מגדל ולא ישירות אל משרדיה של מגדל כפי שנקבע בפוליסה.

לכן כבר מטעמים פרוצדורליים אלה כפי שהשופט מכנה אותם, אין לראות במכתב זה הודעת ביטול. אך קיימים גם טעמים שבמהות. המכתב אינו מנוסח בדרך אופרטיבית חד-משמעית. ההתניה מרובה בו על ההוראה. יתירה מכך, מוסיף השופט, לכאורה יש בהודעת מנהל כפר הנופש בדבר כוונתו לבטל פוליסות של חברתו בשל סכסוך כספי אישי שנתגלע בינו לבין מגדל משום הפרה של חובת האמונים לחברתו. זו פעולה שהחברה אפילו אינה יכולה לאשר אותה.

המסקנה היא שכפר הנופש מצדו לא ביטל את הפוליסה. אכן מוסיף ריבלין, מגדל מצדה היתה זכאית לבטל את הפוליסה, והיא גם החזירה פרמיות. אלא שלפי חוק חוזה הבטוח אין די בכך. חברת ביטוח החפצה לבטל פוליסת ביטוח חייבת לעשות כן בשתי הודעות ארכה כתובות: האחת, הודעת דרישה לתשלום דמי הבטוח תוך 15 יום והאחרת הודעה כי חוזה הבטוח יתבטל לאחר 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק. לא זו אף לא זו הוצאו על ידי מגדל.

התוצאה מכל אלה, מסכם השופט, היא כי יש לקבוע שבמקרה זה חוזה הבטוח בין כפר הנופש לחברת מגדל תקף לכל דבר בעת שארע מקרה הבטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא