הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חברת ביטוח מבולבלת

פנחס חזן פגע במכוניתו של יוסף פלד. חזן מסר לפלד את פרטי הביטוח המקיף שלו בחברת ציון. האחרונה ניהלה משא ומתן עם פלד. לבסוף פיצתה ציון את פלד ושילמה לו את נזקיו.

לימים התברר לציון כי התשלום בוצע על ידה בטעות.

מסלקת התביעות בציון התבלבלה וסברה בטעות כי הפוליסה עדיין בתוקף. בפועל, ימים ספורים לפני התאונה - כך לטענת ציון - בוטלה פוליסת הביטוח של חזן.

שנים מספר לאחר גילוי הטעות, הגישה ציון תביעה נגד פלד, ודרשה ממנו את החזר התשלום.

התביעה נדונה בפני השופט אשר גולדין בבית משפט השלום בתל אביב.

מתוך הראיות שהובאו במשפט עלה כי הודעת ביטול הפוליסה נשלחה על ידי ציון למבוטחה, חזן רק יום לפני התאונה. לפיכך, קבע השופט, לפי הוראות חוק הביטוח נכנס הביטול לתוקף רק כעבור 15 יום מיום מסירת הודעת הביטול לחזן, דהיינו רק לאחר התאונה.

יתירה מזו, לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט - הוסיף השופט - רשאי בית המשפט לפטור אדם שקיבל כספים בטעות אם קיימות נסיבות העושות את ההשבה לבלתי צודקת.

במקרה זה פעל פלד בתום לב. פנייתו לחברת הביטוח ציון נעשתה על בסיס פרטי הביטוח שמסר לו חזק. לא היה לפלד שום בסיס להאמין כי פרטי הביטוח שנמסרו לו אינם נכונים.

ציון מצידה פעלה בהתרשלות רבתי כאשר נמנעה מלברר את העובדות לאשורן. בידי ציון היו כל מקורות המידע. לפלד לא היתה שום אפשרות לגלות כי לחזן לא היה כסוי ביטוחי.

מדובר בחברת ביטוח גדולה ורצינית, המנהלת רישומים מסודרים ונעזרת בצבא של פקידים, חוקרים וסוכנים ובמערכות מיחשוב עדכניות ומשוכללות. "לא מקובלת עלי גירסת ציון כי הנטל לטעותה ולרשלנותה הגורפת צריכה ליפול על פלד".

לא זו אף זו: התנהגותה של ציון גרמה לפלד נזק בל יתוקן. פלד עצמו היה מבוטח בחברת הביטוח הסנה בביטוח מקיף. לו ידע פלד כי לנהג הפוגע בו אין ביטוח מקיף, יכול היה לפנות להסנה ולממש את פוליסת הביטוח שלו שם. אלא שבינתיים הסנה קרסה.

פנייתו של פלד להסנה כיום תציב אותו בפני שוקת שבורה.

בנסיבות אלה, אין כל הצדקה לחייב את פלד להשיב לציון את תגמולי הביטוח. לפיכך פטר השופט, אשר גולדין, את פלד מכל תשלום ודחה את תביעתה של ציון כלפיו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא