הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

דרישה לשומר קבוע

האירוע

במחסן חברת מעיינות הגליל אירעה פריצה ונגנבו משקאות חריפים.

חברת הביטוח שמיר, שאצלה בוטח המחסן, דחתה את התביעה לתגמולי ביטוח בטענה שלא קויים התנאי הרשום בפוליסה לפיו הכיסוי עבור גניבת משקאות חריפים מותנה בכך ש"יהיה שומר קבוע במקום".

הסתבר כי השומר שהופקד על המחסן יצא לכמה דקות לסעוד את לבו במסעדה סמוכה ובין לבין פקדו הפורצים את המחסן.

חברת שמיר הוכיחה במשפט כי השומר עסק בשעות היום גם בעבודה אחרת וזאת בנוסף על השמירה בלילות.

כחודשיים לפני האירוע הנוכחי נתפס השומר בגניבה, אך פטרו אותו בהחזרת שווי הגניבה והמשיכו להעסיקו בחברה. הוכח גם כי העדרות השומר מפעם לפעם נעשתה בהסכמת האחראים עליו.

הענין התגלגל עד לבית המשפט העליון ופסק הדין ניתן על ידי השופט מיכאל בן יאיר.

חובות נוספים על אלה הקבועים בפוליסה

פטור וסייג בפוליסת ביטוח יש לציין במונחים ברורים ולא מעורפלים. מונח בפוליסה שיש לו פירוש דו משמעי - יש לפרשו לטובת המבוטח.

השופט בן יאיר קובע כי אין להטיל על המבוטח חובות נוספים על אלו הקבועים במפורש בפוליסה.

משמעות הדרישה ל"שומר קבוע"

במקרה זה נדרשה חברת מעיינות הגליל להציב שומר קבוע במקום.

נוסח זה של הפוליסה אינו פוסל שומר שנתפס בעבר בגניבה ממעבידו וזכה לאמון מחודש של המעביד. כמו כן לא נשללת מן השומר האפשרות לעבוד בשעות אחרות כפועל ובלבד שבעת השמירה עסק רק בשמירה על האתר ולא עסק באותה שעה עצמה בעיסוקים נוספים.

השופט דחה לפיכך את טענת חברת הביטוח שמיר כי המבוטחת לא קיימה את תנאי השמירה שנדרשו ממנה.

מצד שני מדגיש השופט כי פסק דינו מושתת על העובדה שהשומר נעדר מהמחסן לדקות אחדות בלבד. "אם ההעדרות היתה ממושכת יותר", קובע השופט בן יאיר, "ייתכן שהיה ראוי לקבוע, שתנאי השמירה הקבועים במקום לא התקיים".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא