הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אליהו, הסכמים יש לכבד!!!

1983-2012©חיים קליר ושות'

רכבו של אהרן רוני כהן ניזוק בתאונה.

שמאי קבע כי הרכב ניזוק כדי אובדן מוחלט. שווי הרכב לפי קביעת השמאי עמד על סך 4,140 ₪. השמאי העריך את שווי שרידי הרכב בסך של 420 ₪.

חברת הביטוח אליהו הגיעה עם כהן להסכם: אליהו תשלם לו 3,720 ₪, כלומר את שווי הרכב, בניכוי שווי השרידים, בהתאם להערכת השמאי. את השרידים עצמם, כהן יהיה רשאי למכור למרבה המחיר, כראות עיניו. התמורה עבור השרידים תהיה שייכת לכהן.

כהן המתין לקבל מחברת אליהו את סכום הפיצוי שהוסכם בסך 3,720 ₪.

בינתיים ניסה כהן למכור את שרידי הרכב והצליח לקבל עבורם 3,000 ₪.

או אז חזרה בה חברת הביטוח אליהו מההסכם עם כהן וסירבה לשלם לו את סכום הפיצוי שסוכם בסך 3,720 ₪.

אנו מוכנים לשלם רק 720 ₪ הודיעה אליהו לכהן.

אבל הגענו להסכם שתשלמו 3,720 ₪ הזכיר כהן לאליהו.

נכון נכון הסכימה אליהו.

אז למה אתם לא מכבדים את ההסכם, ניסה כהן להבין. אולי אתם טוענים כי הטעיתי אתכם ולכן אתם רשאים לחזור בכם מההסכם.

לא לא, לא הטעית אותנו.

אולי אתם טוענים שניצלתי את חולשתכם השכלית, או הגופנית, או את חוסר ניסיונכם באופן המבסס טענת עושק המקנה לכם זכות לחזור בכם מההסכם, שאל כהן.

לא, לא עשקת אותנו.

אולי אתם טוענים שכפיתי עליכם את ההסכם באופן המאפשר לכם לחזור בכם מן ההסכם.

תנוח דעתך מר כהן, לא כפית עלינו את ההסכם. פשוט משנודע לנו שהצלחת למכור את השרידים בסכום גבוה מהערכת השמאי, אנו חוזרים בנו מהסכמתנו וזהו זה.

איך ייתכן שאליהו תחזור בה מההסכם ביננו, תמה כהן, רק משום שהצלחתי למכור את השרידים בסכום גבוה יותר מהערכת השמאי. ואם הייתי מצליח למכור את השרידים בסכום נמוך מהערכת השמאי, האם אז היא הייתה באה ומוסיפה לי את ההפרש?

השופטת מלכה אביב, מבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, ראתה את הדברים עין בעין עם כהן.

אליהו וכהן סיכמו עסקה, קובעת השופטת, על אליהו לעמוד בעסקה. על פי העסקה זכאי היה כהן לעשות בשרידים כראות עיניו, וגם אם מכרם ברווח גדול, רווח זה אינו יכול להיזקף לזכות אליהו.

אליהו לא ויתרה וטענה כי כהן הצליח למכור את השרידים מעל להערכת השמאי בדרך בלתי ראויה וכי למעשה הוא רימה את הקונה.

אינני נכנסת לטענה זו מבהירה השופטת. העסקה שעשה כהן עם מי שרכש ממנו את השרידים אינה רלוונטית. גם אם היה ממש בטענת אליהו כי כהן ביצע איזושהי פעולה בלתי כשרה, לא ברור מדוע אליהו סבורה כי היא זכאית ליהנות מכספים שלטענתה הושגו באופן לא כשר.

על אליהו, קובעת אפוא השופטת, לכבד את ההסכם אליו הגיעה עם כהן ולשלם לו את מלוא שווי הרכב כפי שסוכם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

אליהו גם חויבה לשלם לכהן את הוצאות המשפט בבית המשפט לתביעות קטנות בסך 700 ₪.

7.6.2012 מסמך 947 נכתב על ידי עו"ד עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא