הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

המכונית המאוישת

עבדאללה סלאמה החנה את מכוניתו שמונה מטרים בלבד מספו של בית המצוי בתהליך בניה. בבית זה ביצע סלאמה עבודות ברזלנות. סלאמה השאיר את המכונית עם המפתחות בפנים כשדלתה פתוחה כי ביקש להעמיס עליה כלי עבודה שנותרו בבית. בהיותו בתוך הבית איבד קשר עין עם המכונית. כשיצא מן הבית הבחין במכונית כשהיא מתרחקת ומאז לא נמצאה.

סלאמה פנה לחברת הפניקס, בה היתה המכונית מבוטחת בביטוח מקיף, אולם זו דחתה את התביעה בטענה שסלאמה לא קיים אחרי תנאי הפוליסה לכסוי סיכוני פריצה.

תנאים אלה קבעו כי "ברכב המבוטח קיימת מערכת בטכונית תקינה ומופעלת בעת שהרכב אינו מאוייש".

סלאמה לא הכחיש את העובדה שמערכת הבטכונית לא הופעלה. אלא לטענתו לא היתה מוטלת עליו חובה להפעילה. בנסיבות שתוארו, המכונית נחשבת עדיין מאויישת.

חילוקי הדעות הועברו להכרעתו של השופט אילן שילה בבית משפט השלום בכפר סבא.

עצם השמירה וההרתעה שבנוכחות האדם המאייש את הרכב - עשויה להפחית מסיכון הגניבה. לכן הדרישה להפעלת בטכונית, כאשר המכונית אינה מאוישת, היא סבירה וצודקת. מטרתה למנוע, ככל האפשר, את גניבת הרכב.

כעת, פנה השופט לדון בטענת סלאמה כי עזיבת המכונית לצורך העמסת ציוד ממרחק קצר איננה מפסיקה את איושה של המכונית. יהא זה אבסורד לקבוע - כך לדעת סלאמה - כי נהג היוצא מרכבו כדי למלא בו דלק, או מים, או דבר אחר בחלקו החיצוני של הרכב יידרש לנעול את הרכב ולהפעיל את הבטכונית.

אכן, מבהיר השופט, איוש המכונית אין משמעותו דווקא שאדם ימצא בתוך המכונית בכל עת שמערכת הבטכונית אינה מופעלת. די בכך שהמאייש יהיה נוכח בסמוך למכונית באופן המותיר אותה עדיין תחת פיקוחו. ניקוי שמשות, מילוי אויר בגלגלים, תיקון תקר, מילוי דלק וסיכה - כל אלה פעולות הדרושות להמשך הנסיעה ברכב. לכן האדם המבצע אותן רואים אותו כמי שמאייש את הרכב למרות שהוא נמצא מחוץ לרכב.

לא כך פני הדברים כשהנהג (שהוא היחיד המאייש את הרכב) עוזב את הרכב למטרה שאיננה קשורה עם הטיפול ברכב ובאופן שאיננו נמצא בסמוך לרכב ובקשר עין עמו ואין בנוכחותו משום הרתעה לגנב פוטנציאלי.

אין כל אבסורד בכך, מוסיף השופט, כי אדם העוזב את הרכב על מנת להביא ציוד מתוך בית ואף מתעכב בבית כדי לשוחח עם מאן דהוא יצטרך להפעיל קודם לכן את מערכת הבטכונית על מנת להקים את חבותה של חברת הבטוח למקרה של גניבה.

לפיכך דחה השופט שילה את תביעתו של סלאמה ואף חייבו בהוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא