הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נטישה בשטחים המוחזקים

חברת מקמל מספקת שירותים מיכניים הנדסיים בשטחים המוחזקים.

בידי מקמל הייתה מצויה פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי. הפוליסה נרכשה בחברת הביטוח סהר באמצעות סוכן מקומי מהיישוב אריאל.

באחד הבקרים גילה מנהל מקמל כי פטיש חציבה הידראולי נגנב.

מקמל פנתה לסהר וביקשה לקבל את תגמולי הביטוח בגין הגניבה.

סהר הפנתה את המבוטחת לסעיף בפוליסה הקובע כי הכיסוי הביטוחי בשטחים המוחזקים אינו מובן מאליו אלא מותנה בקיום תנאים. התנאי הבסיסי הוא שהרכוש המבוטח לא יינטש.

הפוליסה אפילו מגדירה מהו מצב של נטישה: "השארת הרכוש המבוטח כולו או מקצתו לפרק זמן כלשהוא, ללא השגחה יעילה, מתמדת ורצופה".

במקרה זה, טענה סהר, לא הקפידה המבוטחת על תנאי ההשגחה. לכן היא, סהר, פטורה מתשלום כלשהוא.

המחלוקת בעניין הגיעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ונדונה בפני הרכב השופטים אריה אבן ארי, דוד בר אופיר והדסה אחיטוב.

השופטים למדו מתוך לשון הפוליסה כי היא חלה ככלל על "שטח מדינת ישראל בלבד".

התחולה בשטחים המוחזקים מהווה הרחבה לכיסוי הבסיסי. הרחבה זו לא קיימת כאמור במקרה בו הרכוש המבוטח ננטש.

בנסיבות שבפנינו, קבעו השופטים, הוכח כי חברת מקמל לא הייתה מחוברת לחברת מוקד, לא שמרה על פטיש על הפטיש עשרים וארבע שעות ביממה, לא היו סיורים ליליים, והשמירה על הפטיש הייתה רק על ידי קשירתו לשרשרת ומנעול.

בנסיבות אלה, פסקו שלושת השופטים פה אחד, אפילו מדובר בפטיש כבד ששוקל כמה מאות קילוגרמים ואפילו היה קשור בשרשרת ומנעול - יש לראות בהתנהגות המבוטחת משום "נטישה" כהגדרתה בפוליסה.

הגדרת הנטישה, קבעו השופטים, אמנם אינה דורשת שומר צמוד שיעמוד עשרים וארבע שעות ביממה כל העת ליד הרכוש המבוטח: אולם היא דורשת שמירה ספציפית ואין להסתפק בקשירת הפטיש בשרשרת.

אילו ארע המקרה הביטוחי בתחומי מדינת ישראל, הוסיפו השופטים, לא היה מקום על פי תנאי הפוליסה לדרוש שמירה מיוחדת.

אך כאמור, המקרה הביטוחי ארע מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ומחוץ לתחומים אלה קיימת דרישה ברורה שהרכוש המבוטח לא יינטש.

לפיכך קבעו השופטים פטורה חברת הביטוח סהר מלשאת בתגמולי ביטוח בגין גניבת הפטיש.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא