הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

העדפת מנעול הגה על אזעקה

רכבו של אורי סומך נגנב בעת שהיה ברשותו של אחיו, יחזקאל.

האחרון השאיר, כך לטענתו, את הרכב למשך מספר דקות לא מאויש, נעול במנעול אך מבלי שתופעל בו האזעקה.

סומך פנה אל מבטחת הרכב בביטוח מקיף, חברת הביטוח סהר, ודרש את תגמולי הביטוח.

סהר דחתה את התביעה בטענה כי סומך לא מילא אחר תנאי המיגון שנקבעו בפוליסה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה לברור בפני בית המשפט המחוזי בתל - אביב בהרכב השופטים, יוסף גולדברג, אדמונד לוי ועמוס זמיר.

אין מחלוקת, קבעו השופטים, כי פוליסת הביטוח דרשה שברכב המבוטח יותקן מנעול רב - בריח, וכי זה האחרון יינעל בעת שהרכב אינו מאויש.

אין גם מחלוקת כי מנעול כזה לא הותקן ברכב.

לטענת סומך, נאמר לו על ידי מתקיני המנעולים, כי מבחינה טכנית אין אפשרות להתקין ברכבו מנעול רב - בריח. לפיכך, בהסכמת סוכן הביטוח, התקין ברכב מערכת אזעקה ומנעול הגה.

על סמך עדותו של סוכן הביטוח, שהופיע במשפט, קבעו השופטים כי אכן הסוכן הסכים להתקנת המיגון החלופי. אולם, הדגישו השופטים, הסכמתו זו של הסוכן ניתנה רק בתנאי שאכן אין כל אפשרות טכנית להתקין ברכב מנעול רב - בריח כנדרש על פי חוזה הביטוח. בפועל התברר במשפט כי חברת רב בריח בהחלט מתקינה מנעולים מהסוג שנדרש בפוליסה בדגם רכבו של סומך.

השופטים דחו גם טענה נוספת של סומך. סוכן הביטוח, כשלוחה של סהר, קבעו השופטים, אמנם לא היתנה כי המיגון החלופי יתקיים אך ורק בהפעלת שני האמצעים יחד (אזעקה ומוט הגה). גם חברת סהר, בעת בדיקת התביעה, נתנה להבין כי גם אם יתברר בבדיקת פוליגרף שרק מנעול ההגה הופעל, הרי גם אז היא תשא בתשלום תגמולי הבטוח.

אלא שעדותו של האח יחזקאל, כי נעל את מנעול ההגה, לא היתה מהימנה. בית המשפט היה בדעה כי אין זה סביר להניח שאדם היוצא מרכב למספר דקות, יעדיף להפעיל דווקא את מנעול ההגה ולא את האזעקה. הנימוק כי האח רצה לחסוך במצבר המכונית, או בסוללת השלט רחוק נדחה כלא סביר.

בנסיבות אלה, קבעו השופטים פה אחד, אין מנוס מהקביעה כי סומך, הפר הפרה בוטה ויסודית תנאי יסודי וקובע בפוליסת הבטוח. לפיכך, פסקו השופטים, אין סומך זכאי לתגמולי בטוח כלשהם מסהר.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא