הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מועדון אקסקלוסיבי של מתקיני אזעקות

חברת הביטוח אליהו מחייבת את מבוטחיה להתקין בכלי רכבם מערכות מיגון ואזעקה מסוג "דרגון" בלבד.

אליהו מפנה את מבוטחיה לספקים של המערכת שנבחרו על ידה מראש. אלה האחרונים מפנים את המבוטחים לרשימה סגורה של מתקינים.

מועדון אקסקלוסיבי סגור זה של מתקינים, עורר את רוגזם של אותם מתקיני אזעקות אשר לא זכו להכנס לרשימה.

מתקינים פגועים אלה פנו לבית המשפט ודרשו כי תינתן גם להם האפשרות ליהנות מעוגת התקציב להתקנת אזעקות. לטענתם, יצירת המועדון הסגור פוגעת בחופש העיסוק של המתקינים ופוגעת גם במבוטחי אליהו. למבוטחים אלה אין ברירה אלא להתקין מערכות "דרגון" אצל מתקין שנכפה עליהם, במקום להתקין מערכות טובות לא פחות אצל מתקין כלבבם.

אליהו מצידה הגנה על זכותה לבחור את סוגו של אמצעי המיגון, על מנת להקטין ככל האפשר את הסיכון של גניבת הרכב או פריצה לתוכו. על אחת כמה וכמה כאשר קיימים בשוק 15 מכשירים שונים מתוצרת "דרגון" המיועדים לאזעקה ומיגון, מתוכם יכולים המבוטחים לבחור במכשיר הנראה להם.

הדיון במחלוקת בין הצדדים הגיע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בפסק דינו, דחה השופט אפרים שלו את טענת המתקינים. השופט קבע כי אין בהפניית המבוטחים לספקים ומהם למתקינים מסוימים בלבד, כדי לפגוע בחופש העיסוק של המתקינים האחרים. אם היתה מתקבלת טענה זו הרי כל התקשורת לקבלת שירות מספק מסוים שמקבל השירות חפץ בו, תהווה פגיעה בחופש העיסוק של הספקים האחרים שאי תרע מזלם ולא נבחרו.

זאת ועוד, קבע השופט, נוכח מכת גניבות הרכבים והפריצות לתוכם, רשאית כל מבטחת להתנות את הביטוח המקיף של הרכב בהתקנת מכשיר אזעקה שאותה מבטחת השתכנעה מיעילותו. יודגש גם, הוסיף השופט, כי ביטוח המקיף לרכב הוא עצמו, איננו ביטוח חובה. כל מבוטח רשאי לשקול אם בכלל לרכשו ואם כן - לבחור את המבטחת שנפשו חפצה בה, בין השאר לפי סוג האזעקה שהיא דורשת להתקין ברכב המבוטח.

השופט קבע עוד כי למתקינים אין כל זכות לכפות על אליהו סוגים נוספים של מכשירי אזעקה. אין זה מחבותה של חברת הביטוח לבחון כל פעם מחדש אם מכשיר מסוים שהותקן בכלי הרכב המבוטח על ידה, אכן עונה על דרישות הבטיחות אותן היא קבעה. משהשתכנעה חברת אליהו ביעילותן של מערכות ה"דרגון", רשאית היתה להתנות את הביטוח המקיף בהתקנתן של מערכות אלה בלבד.

"לא ברור כלל" - הוסיף השופט - "לפי איזה מבנה משפטי העלו המתקינים את הטענה כי אליהו מתעשרת שלא כדין על חשבונם. המתקינים לא הביאו, ולו שמץ ראיה, כי אליהו מקבלת עמלה כלשהי מאת מתקיני מערכות המיגון. הטחת טענה כזאת ללא כל סימוכין, מוטב היתה לו כלל לא היתה מועלית".

בסופו של דיון נדחתה תביעת המתקינים והם אף חויבו בהוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא