הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

דרישת מיגון בפוליסת רכב שונה מהקיים בפועל

האירוע

יצחק אביטן רכש מכונית מחברה משווקת רכב, באמצעות הסכם ליסינג. בעת שאביטן רכש את הרכב היתה מותקנת ברכב מערכת אזעקה מקורית מסוג קליפורד. הרכב בוטח בחברת הביטוח סלע באמצעות סוכן ביטוח.

במהלך תקופת הביטוח הרכב הרכב.

סלע סרבה לשפות את אביטן בתגמולי הביטוח, בטענה כי אביטן לא עמד בתנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי של הרכב הדורש התקנת מערכת אזעקה מסוג בטכונית.

המחלוקת

אביטן טען כי סוכן הביטוח הבהיר לו שלצורך הכיסוי הביטוחי די במערכת האזעקה שהיתה מותקנת ברכב בעת שאביטן קנה אותו. מדובר במערכת המהווה חלק בלתי נפרד מן הרכב.

עוד טען אביטן כי הוא לא קיבל העתק מן הפוליסה. זו נמסרה לידיו לראשונה רק ארבעה חודשים לאחר גניבת הרכב. אביטן הוסיף כי סוכן הביטוח שימש שלוח של סלע ולפיכך מחדליו מחייבים את סלע.

אביטן הגיש את תביעתו נגד סוכן הביטוח ונגד סלע.

מנגד, טענה סלע כי היא אינה חבה בשיפוי אביטן מאחר והוא לא קיים את התנאי בפוליסה בדבר התקנת מערכת מיגון מסוג בטכונית. התקנת מערכת מיגון זו היוותה תנאי להתקשרות בין אביטן לסלע.

סוכן הביטוח וסלע טענו כי אביטן ידע היטב על דרישת המיגון בפוליסה. עוד נטען כי אביטן חתם על הצעת ביטוח לפני סוכן הביטוח ונמסר לאביטן העתק הצעת הביטוח עליה חתם וכן העתק חוזה הביטוח.

פרשת הראיות

בחקירתו הנגדית הודה אביטן כי הוא היה עד לשיחה בין הסוכן לבין החברה המשווקת את הרכב אולם הוא לא שמע באיזה מיגון מדובר.

לטענתו, סוכן הביטוח הניח את דעתו כי אל לו לדאוג בקשר למיגון.

סוכן הביטוח וסלע זימנו להעיד מטעמם מומחה למערכות מיגון אשר העיד על ההבדלים בין מערכת המיגון שהיתה מותקנת בפועל ברכבו של אביטן, לבין מערכת המיגון שסלע דרשה מאביטן להתקין ברכבו.

מעדות המומחה עלה כי על מערכת המיגון שהיתה מותקנת ברכבו של אביטן יכול היה הגנב להתגבר ללא הכנות מיוחדות, בניגוד למערכת מיגון מסוג בטכונית. כדי להתגבר עליה היה על הגנב לפרוץ פריצה פיסית למערכת.

כמו כן העידה ראש מחלקת תביעות והחתמת בחברת הביטוח. זו האחרונה הצהירה כי הכיסוי הביטוחי הותנה בקיומה של מערכת מסוג בטכונית ולאור נסיונה המקצועי אף מבטח סביר לא היה מבטח את הרכב לו ידע שאביטן לא עומד בתנאי המיגון.

סוכן הביטוח העיד כי במעמד בו אביטן חתם בפניו על חוזה הליסינג לקניית הרכב, הוא הסביר לו כי עליו להתקין ברכב מערכת מיגון מסוג בטכונית וכי מספר ימים לאחר מכן החתים את אביטן על הצעת ביטוח בה נרשמה דרישת מיגון מסוג בטכונית. הסוכן העיד בנוסף, כי פוליסת הביטוח הועברה לאביטן זמן מה לאחר מכן בעת שהגיע לבטח רכב נוסף.

ניתוח העדויות

השופט גבריאל שטרסמן מבית משפט השלום בפתח-תקוה, העדיף את גירסת סוכן הביטוח וסלע על פני גירסת אביטן בכל הנוגע לדרישת התקנת אמצעי המיגון ברכב.

השופט קיבל את גירסת סוכן הביטוח, כי הוא הסביר לאביטן באופן ברור ומפורש את דרישת המיגון בפוליסה.

השופט ציין כי אומנם חוזה ביטוח יש לפרש כנגד המנסח ולהגן על הצד החלש בחוזה, אולם דברים אלה אמורים כאשר יש מקום לשקול אפשרות שהמבוטח הוטעה, או לא ידע את תנאי המיגון.

במקרה דנן הוכח כי לאביטן הוסבר בלשון בהירה ובשפה ברורה, הן בעל פה והן בכתב, על הצורך במיגון הרכב במערכת מסוג בטכונית. אביטן ידע כי ברכב מותקנת מערכת אזעקה מסוג אחר, אך התעלם מכך מתוך אדישות ועצימת עיניים לתוצאה האפשרית.

התוצאה

על בסיס העובדה שאביטן ידע כי חלה עליו חובה בלתי מסוייגת ובלתי נסתרת להתקין במכונית מערכת מסוג בטכונית והוא לא עשה כן, דחה השופט את תביעת אביטן לשפותו בגין גניבת רכבו.

ת"א (שלום פ"ת) 5527/98 אביטן יצחק נ' סלע חברה לביטוח בע"מ ניתן בתאריך 22.2.2000.

* הערה:

חשיבות פסק-הדין נעוצה בעובדה כי חרף העובדה שברכבו של אביטן היתה מותקנת מערכת מיגון, נדחתה תביעתו של אביטן לתגמולי ביטוח. דחיית התביעה התבססה על כך שאביטן לא התקין ברכבו את מערכת המיגון מן הסוג שנדרש על ידי סלע, למרות שידע על דרישה זו, ומשהוכח כי קיים הבדל בתפקוד בין שני סוגי מערכות המיגון.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא