הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אמת שנולדה בכזב

אלכסנדר סטיבצקי איבד את השליטה בהגה. רכבו התהפך וניזוק קשות. בבדיקת המשטרה התברר כי סטיבצקי היה שתוי עד כדי שכרון חושים. הוא הועמד למשפט, הורשע ונפסל מלנהוג.

כעת פנה לטפל בתביעת הפיצויים עבור נזקי הרכב מחברת הביטוח כלל.

מלכתחילה הסתיר סטיבצקי מחברת כלל כי נהג ברכב תחת השפעת משקאות משכרים. לאחר שהורשע לא היה עוד טעם בהסתרת עובדה זו וסטיבצקי פנה שנית לכלל. הפעם הודה בפניה בשכרותו בעת התאונה.

חברת כלל דחתה את התביעה על בסיס סעיף מפורש בפוליסה שלה הפוטר אותה מכל חבות כאשר הנהיגה נעשית תחת השפעת משקה משכר.

חילוקי הדעות בין הצדדים הועברו להכרעת השופט דן מור.

במהלך המשפט העלתה כלל שתי טענות נוספות. סטיבצקי- כך לטענת כלל - פעל בניגוד לחובה המוטלת על כל מבוטח לצמצם את נזקי המבטח. כדי לעמוד בחובתו היה עליו להמתין ולא לנהוג עד שתפוג שכרותו.

כמו כן, ביקשה כלל, כי יפטרו אותה מכל תשלום לאור העובדה שמלכתחילה העלים סטיבצקי מפניה את נסיבותיה האמיתיות של התאונה.

אכן, מסכים השופט מור, הפר סטיבצקי תנאי מפורש בפוליסת כלל הקובע כי אחריות החברה לא תחול כאשר התאונה ארעה בהיות הנהג המבוטח "תחת השפעה של משקאות משכרים".

אלא שבתחום זה קיימת פוליסה תקנית, שכל חברות הבטוח מצוות לפעול על פיה והיא אינה כוללת חריג בדבר משקאות משכרים. הוספת החריג על ידי חברת כלל נעשתה לפיכך שלא בתום לב ואין לו כל תוקף.

השופט מור דחה גם את הטענה הנוספת, לפיה מי שנוהג בשכרות מפר את חובתו כמבוטח להקטין את נזקי המבטח.

ייתכן כי זו מדיניות משפטית ראויה, אך לדעת השופט, אין היא מעוגנת בלשון החוק. החובה להקטנת הנזק בחוזי ביטוח מתייחסת לנקודת זמן שלאחר תחילת מקרה הבטוח. גם מי ששתה משקה משכר טרם אחיזתו בהגה - כמו כל נהג רשלן אחר - אינו נחשב למי שלא פעל למניעת הנזק.

לבסוף התייחס השופט מור לטרוניתה של חברת כלל בדבר כוונת המרמה של סטיבצקי.

אכן, מלכתחילה - הסביר השופט - ביקש סטיבצקי בכוונת מרמה להעלים מחברת כלל את שכרותו.

אלא שהעלמה זו - אפילו היתה מצליחה - לא היה בה כדי להשפיע על מצב זכויותיו. הפיצוי הגיע לסטיבצקי דווקא בהתאם לנסיבות האמיתיות של התאונה. הפטור המוענק לחברת הביטוח כאשר המבוטח נוהג עמה כוונת מרמה, ניתן רק במצב בו המבוטח מנסה להשיג יתרון על סמך מצג שוא.

אין הפטור חל כאשר הנסיבות הנכונות של המקרה, ולא הכזב, הן שמזכות את המבוטח בתגמולי ביטוח.

על בסיס נימוקים אלה, חייב השופט דן מור, את חברת כלל בתשלום מלוא תגמולי הביטוח עבור נזקי הרכב שארעו בתאונה בה נהג סטיבצקי בשכרות.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא