הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ניצול פריצה בנסיון להוציא פיצוי מוגדל

אחמד נסרה החזיק בבעלותו חנות לחומרי בנין בכפר אבו-סנאן.

באחת משעות הבוקר המוקדמות, חדרו אלמונים לחנות. הפורצים נפצו, שברו ועקרו חלקים מהמבנה ומהמנעולים וגנבו סחורה מהמדפים.

החנות היתה מבוטחת בחברת הביטוח הפניקס. האחרונה שלחה את נסרה לבדיקת פוליגרף במשטרת ישראל.

תוצאות הבדיקה הראו כי נסרה דובר אמת בגירסתו. אף על פי כן, דחתה הפניקס את התביעה בטענה שנסרה ניצל את הפריצה בנסיון להוציא מהפניקס פיצוי מוגדל; גבוה מהנזק הממשי שארע לו.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה עד לבית המשפט העליון והועברה להכרעת השופטים שלמה לוין, טובה שטרסברג-כהן ויצחק אנגלרד.

על פי העובדות שהוכחו בראיות, קבעו השופטים, מספר ימים לפני הפריצה הוציא נסרה בעזרת אחיו כמות רבה של סחורה מהחנות והעבירה למקום אחר. שוויה של הסחורה שנותרה בחנות, היה נמוך בהרבה, משווי הסחורה עליה הצהיר נסרה בפני הפניקס כסחורה שנגנבה ממנו.

בהתאם לסעיף 25 לחוק, מציינים השופטים, פטורה המבוטחת מחבותה כל אימת "שהמבוטח או המוטב מסרו לחברת הביטוח עובדות כוזבות, והדבר נעשה בכוונת מרמה".

סעיף 25 לחוק, קובעים השופטים, נועד (בין השאר) להרתיע את המבוטח מלמסור למבטחת עובדות בכוונת מרמה; הסנקציה למעשיו של המבוטח היא שחרורה המוחלט של המבוטחת מחבות.

אכן, מוסיפים השופטים, יש לפרש את תוכנו של סעיף 25 על דרך הצמצום; עם זאת, הפרשנות חייבת להיות כזאת שלא תכשיל את המטרה שלשלמה חוקק הסעיף, והיא להרתיע את המבוטח מלבצע את המעשים הכלולים בו בכוונת מרמה.

סעיף 25 לחוק איננו כולל הגדרה של הדיבור "בכוונת מרמה". מקובל עלינו, מבהירים השופטים, כי דיבור זה של "כוונת מרמה" כולל שלושה יסודות:

א. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות;

ב. מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות שנמסרו;

ג. כוונה להוציא כספים שלא כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות.

בענינו של נסרה - גרסו השופטים - התמלאו כל שלושת היסודות גם יחד. העובדות על היקף המלאי שנגנב כפי שנמסר על ידי נסרה להפניקס לא היו נכונות, נסרה היה מודע לאי נכונות העובדות ונסרה ניצל את הפריצה שארעה כדי לנסות להוציא מהפניקס פיצוי על מלאי שלא נגנב וסכומי כסף שלא הגיעו לו.

בכך, פסקו השופטים פה אחד, נתמלאו כל שלושת התנאים לפיטוריה של הפניקס מחיובה כלפי נסרה.

בסיומו של דיון ועל בסיס נימוקים אלה, שללו השופטים מנסרה כל פיצוי, אפילו פיצוי על הסחורה שנגנבה בפועל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא