הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פיצוי למעלימי מס

פעוטות מיום שקונים דעת מתלבטים בשאלה עתיקת היומין: שקרן מודה כי שיקר - שקרן הוא או דובר אמת?

סוגיה זו עלתה במשפטו של נהג המונית יעקב מהריזי בבית משפט השלום בהרצליה.

מהריזי עבר תאונת דרכים והגיש תביעה לפיצוי על נזקי גופו כנגד מבטחת הרכב בביטוח חובה, חברת הביטוח המגן.

בתביעות מסוג זה מתבסס בית המשפט בקביעת הפיצויים לנפגע על השתכרותו טרם התאונה.

אלא שבמקרה זה טען מהריזי בפני השופטת מיכל שריר כי טרם התאונה נהג לרמות את פקיד השומה, ולהעלים חלק נכבד מהכנסותיו. לכן ביקש מהריזי כי בית המשפט יעשה עמו צדק ויפסוק לו פיצויים על בסיס ההכנסות במרמה אותן העלים מרשויות המדינה.

השופטת מיכל שריר לא התלבטה רבות בסוגיה.

בענייננו, קבעה השופטת, המציא מהריזי ראיות נעלות מכל ספק שרימה את פקיד השומה.

לכן, לגרסת השופטת, מן הדין לחייב את חברת הביטוח לשלם למהריזי פיצויים על בסיס ההשתכרות במרמה.

אכן, השופטת שריר הביעה אי נוחות ורתיעה מתוצאה זו; אך כלשונה נתלתה באילנו הגבוה של בית המשפט העליון. האחרון קבע זה מכבר כי הצהרתו של אדם בפני פקיד השומה על הכנסתו אינה ענין של מה בכך ובית המשפט יתן לה את המשקל המתאים, אך עדיין פתוחה בפני מעלים המיסים הדרך להוכיח שהכנסתו האמיתית היתה גבוהה יותר.

אכן, בית המשפט העליון גם קבע, כי תובע כזה שאין לו ראיות על הכנסתו הקודמת מלבד עדותו הוא עלול להכשל בהוכחת תביעתו.

אך כאן, מבהירה השופטת שריר, המציא מהריזי "ראיות נעלות מכל ספק שרימה את פקיד השומה". הרי פקיד השומה בעצמו לא האמין למהריזי וסרב לקבל את הצהרותיו בפניו.

אשר לחברת הביטוח, זו העזה לפקפק במהימנותו של התובע, מבלי שיהא ביכולתה להוכיח כי מהריזי היה אדם ישר ולא העלים את הכנסותיו.

השופטת לא קיבלה את טענת החברה כי עצם המרמה בעבר פוגעת במהימנות עדותו הנוכחית של מהריזי.

נהפוך הוא, העובדה שלא ניתן היה להוכיח כי מהריזי לא העלים הכנסות רק מבססת את מהימנותו של מהריזי.

לפיכך הענישה השופטת את חברת הביטוח על שאילצה את מהריזי לעלות על דוכן העדים ולהוכיח כי רימה בעבר ופסקה לטובתו מעין פיצויים עונשיים של 3,500 ש"ח בנוסף לפיצויים כפולים מאלה אותם ראתה כראויים בסוף שמיעת עדותו של מהריזי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא