הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הצתה מחשידה

ברחוב עמק רפאים 38 בירושלים ניצבת מסעדה שהיתה שייכת בשעתו לאחים ששון.

באחד הלילות קיבל אחד האחים, דורון ששון, שיחה טלפונית לביתו ובה הודיעה לו גיסתו שהמסעדה עולה באש. הוא נסע מיד למסעדה וראה שהאש כבר כובתה והמשטרה נמצאת במקום.

האחים ששון נחקרו במשטרה. שם הועלה נגדם החשד כי הם היו מעורבים במעשה ההצתה.

בסופו של דבר נסגר תיק המשטרה בשל חוסר ראיות.

על רקע דברים אלה סירבה חברת הבטוח הדר, בה היתה המסעדה מבוטחת, לשלם לששון את תגמולי הבטוח לכסוי נזקיהם.

הדר טענה כי דורון ששון היה מעורב במעשה ההצתה ולכן היא פטורה כליל מהתחיבויותיה על פי הפוליסה.

המחלוקת הובאה בפני השופטת מוסיה ארד בבית המשפט המחוזי בירושלים.

נטל ההוכחה כי מקרה הביטוח לא ארע כתוצאה ממעשה זדון מכוון של המבוטח, מוטל על המבוטח - קובעת השופטת ארד.

בדרך כלל לא יהא למבטח קושי והוא יעמוד במוטל עליו אם יעיד כי מקרה הבטוח אירע מבלי שהיה לו כל חלק בכך.

המבוטח יעלה בעצמו על דוכן העדים או יביא אחרים אשר יעידו כי מקרה הבטוח ארע מבלי שהוא גרם לו בזדון. בעדויות אלה בצרוף סימנים חיצוניים המדברים בעד עצמם (פריצה, שריפה, מוות, תאונה וכיוצ"ב) תסתיים מסכת ראיות המבוטח.

רק מקום שחברת הבטוח תצליח להעלות עובדות מחשידות שמשקלן כבד ומתקרב למשקל הסימנים החיצוניים והמבוטח לא יעמוד בנטל המוטל עליו אזי הוא יפסיד את תביעתו.

במקרה זה, קובעת השופטת, לא הביאה הדר ראיות ולא הצביעה על עדויות מחשידות בעלות משקל.

לפיכך די היה בראיות ששון על אף היותן דלות יחסית כדי לעמוד בנטל הראיה המוטל עליהם.

לא היתה מחלוקת כי אכן השריפה ארעה כתוצאה מניפוץ שמשת החלון, פתיחתו על ידי הזזה, שפיכת חומר דלק פנימה והצתת המסעדה.

אמנם האחים ששון הגדילו את סכום הבטוח סמוך לקרות מקרה הבטוח ודבר זה עלול במקרים מסויימים לעורר חשד.

אך עדכון הפוליסה נעשה בעקבות שיפוצים שבוצעו במסעדה.

גם העובדה שעסק המסעדה לא היה משגשג ומצליח אינה מצביעה על מעורבותם של ששון במעשה ההצתה.

חברת הדר לא הצליחה לפיכך להצביע על עובדות מחשידות לערעור המסקנה הטבעית העולה מעצם קרות השריפה ועדויות עדי המבוטחים שידם של המבוטחים לא היתה במעל.

לפיכך הצליחו האחים ששון להוכיח, לפחות על פי מאזן ההסתברות כי מקרה הבטוח ארע שלא באופן מכוון על ידם וחברת הדר חויבה במלוא תגמולי הבטוח.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא