הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

דעה מחוזקת: התיישנות תביעת ביטוח תוך 3 שנים

שמואל חנינוביץ היה מבעלי ומנהלי חברת תרשיש העוסקת בציפוי מתכות.

בעבודתו היה חנינוביץ חשוף להשפעת חומרים כימיים חריפים. הללו - כך לטענת חנינוביץ - פגעו קשות בריאותיו עד כי נאלץ להגביל את שעות והיקף עבודתו.

המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו של חנינוביץ עקב מחלת מקצוע והעניק לו 30% נכות לצמיתות. חמש שנים לאחר מכן קבעה רופאה מומחית בבריאות הצבור כי חנינוביץ אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ולא בעבודה אחרת הדורשת מאמצים פיזיים, הרמת משאות ומגע עם חומרים כימיים כלשהם.

בשלב זה פנה חנינוביץ לחברת סלע וביקש לממש את פוליסת הביטוח שלו בחברה.

בין הצדדים התעוררו חילוקי דעות בשאלה, אם אכן מחלתו של חנינוביץ שוללת ממנו את העסוק במקצועו כמנהל - שהוא המקצוע לגביו בוטח בפוליסה.

המחלוקת הועברה להכרעתו של סגן נשיא בית משפט השלום בכפר סבא השופט יהודה פרגו.

השופט פרגו החליט לדון לפני כל בשאלה אם תביעתו של חנינוביץ לא התיישנה שכן לפי לשון חוק חוזה הביטוח תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת תוך שלוש שנים מקרות מקרה הבטוח.

השופט הזכיר כי כבר חמש שנים קודם לכן, בהחלטה שהיתה בין הראשונות בסוגיה קבע כי תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת אם היא אינה מוגשת לבית המשפט תוך שלוש שנים. כבר אז לא מצא כל ביסוס משפטי לטענה הנגדית כי סעיף ההתיישנות בחוק מתייחס לחובה להפנות את התביעה לחברת הביטוח תוך שלוש שנים ואילו לבית המשפט נתון בידי המבוטח המועד הרגיל של שבע שנים הקבוע בחוק ההתיישנות.

מאז, מוסיף השופט, התלבטו שופטים וערכאות שונות בסוגיה זו כאשר הדעות נחלקות. "חלק מהשופטים היו בדעתי וחלק מן השופטים תמכו בפירוש כי סעיף ההתיישנות בחוק חוזה בטוח אינו מצמצם את זכות הגשת התביעה לבית המשפט.

"מאז פסק הדין שניתן על ידי לפני חמש שנים - קובע השופט פרגו - הובאו לעיוני ההחלטות התומכות במסקנה האחרת ולא היה בהן כדי לשנות את דעתי. לא זו אף זו: למקרא פסק דינו המעמיק של שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, גדעון גינת, המחזיק באותה גישה, אף התחזקתי בדעתי ואני דבק בה".

לפיכך התביעה המתייחסת לנכות שנקבעה לתקופה הקודמת לשלוש שנים לפני הגשת התביעה התיישנה. רק התביעה המתייחסת למצב שנקבע כשנה וחצי לפני הגשת התביעה, על ידי הרופאה המומחית לבריאות הצבור, ראויה לדיון לגופו של ענין.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא