הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התיישנות תביעות שמחוץ לחוזה הביטוח

חברת יאיר הינה חברה קבלנית לעבודות חשמל. בתחילת שנות השמונים רכשה יאיר באמצעות סוכן הביטוח עופר כהן פוליסות ביטוח מנהלים לעובדיה בחברת הבטוח מנורה.

כשש שנים לאחר מכן ביטלה את כל הפוליסות. כעבור שש שנים נוספות הגישה יאיר לבית משפט השלום בתל אביב תביעה כספית כנגד מנורה והסוכן כהן. בכתב תביעתה טענה יאיר כי מנורה וכהן לא העניקו לה ייעוץ מקצועי מתאים, הפרו כלפיה חובות אחריות, זהירות ונאמנות והתרשלו בטיפולם בפוליסות.

עבור כל אלה דרשה יאיר פיצויים והשבת מלוא הפרמיות ששילמה על ידה למנורה.

בפתח הדיון טענו מנורה וכהן כי יש לדחות את התביעה כנגדם על הסף מפאת התיישנותה.

כידוע, קיצר החוק את התקופה שזה ניתן להגיש תביעות ביטוח לבית המשפט והעמידה על שלוש שנים.

מבוטח אשר אינו מקפיד להגיש את תביעתו תוך שלוש שנים מקרות מקרה הביטוח לבית המשפט מאבד את הזכות שבית המשפט ידון את תביעתו.

במקרה זה, כך לגרסת מנורה, חלפו כשש שנים מאז ביטול הפוליסות.

זאת ועוד, חלק ניכר מהפרמיות שאת השבתן דורשת יאיר שולם לפני למעלה משבע שנים.

לפיכך, כך לגרסת מנורה וכהן, גם לפי החוק הכללי חלה לגבי אלה התיישנות.

השופטת צפורה ברון אשר דנה בעניין דחתה טענת מנורה וכהן להתיישנות התביעה.

קיצור ההתיישנות לשלוש שנים - קובעת השופטת - מתייחס אך ורק לתביעת תגמולי ביטוח המגיעים למבוטח בשל מקרה ביטוחי. התביעה שהוגשה בתיק זה, מבהירה השופטת, אינה תביעה לתשלום תגמולי בטוח כלל, שכן לא מדובר בתביעה לתשלום כסף מכוח חוזה הביטוח עקב התרחשות מקרה ביטוח. מדובר כאן בתביעה לקבלת החזר סכומים ששולמו כדמי ביטוח (השבה).

זו למעשה תביעה שהיא חיצונית לחוזה.

אין מדובר בעילות תביעה הבאות מכוח חוזה הביטוח עצמו ובוודאי שאינן נובעות כתוצאה ממקרה ביטוחי כלשהו.

זאת ועוד, מוסיפה השופטת ברון, אין גם לקבל את הטענה כי יאיר אינה יכולה לתבוע את החזר הפרמיות ששולמו לפני יותר משבע שנים.

מרוץ הזמן לעניין ההתיישנות אינו מתחיל אלא במועד בו התגלה הנזק.

במקרה זה הנזק התגלה לכאורה רק סמוך לביטול הפוליסות.

על בסיס האמור לעיל קבעה השופטת ברון כי תביעת יאיר כנגד מנורה וכהן לא התיישנה וכי יש לדון בה לגופו של עניין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא