הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פנייה למבטח אינה מאריכה את תקופת ההתיישנות

התיישנות תביעות ביטוח

במהלך חתונת בנה, עלתה ג'ורג'ית רג'א על שולחן ונפלה.

הרופאים איבחנו אצל רג'א שבר מרוסק בקרסול, והעניקו לה נכות בשיעור 30 אחוז.

רג'א הפסיקה את עבודתה כמורה ויצאה לפנסיה.

רג'א פנתה לחברת הבטוח מגדל ודרשה לממש פוליסת ביטוח המקנה תגמולים במקרה של נכות מוחלטת ותמידית.

בין הצדדים נוהל משא ומתן שבמהלכו הציעה מגדל תשלום של חלק מתגמולי הביטוח בטענה שהנכות שהוענקה לרג'א היא תמידית אך לא מוחלטת כדרישת הפוליסה.

רג'א דחתה את הצעת מגדל ופנתה לבית משפט השלום בנצרת. אלא שהפניה לבית המשפט נעשתה למעלה משלוש שנים ממועד ארוע התאונה. בפתח הדיון העלתה מגדל טענת התיישנות והדיון הועבר להכרעת השופטת אביטל בית-נר.

אכן, הודתה רג'א, סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע כי"תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". אולם, הוסיפה רג'א, פנייתה למגדל נעשתה בתוך תקופת ההתיישנות ובעקבות פנייה זו אף נוהל משא ומתן בין הצדדים.

ההצעה הכספית שהציעה מגדל בעת המשא ומתן מהווה - כך טענה רג'א - משום הודאה בזכותה לתגמולי ביטוח, המפסיקה את מרוץ ההתיישנות.

לא זו אף זו: במהלך המשא ומתן, לא העלתה מגדל, כל טענה של התיישנות.

יתירה מזו, סוף תקופת ההתיישנות נופל בתוך תקופת הפגרה. לפיכך, סברה רג'א, מוארכת תקופת ההתיישנות באופן אוטומטי.

השופטת בן נר דחתה טענות אלה על הסף. על פי החוק ותנאי הפוליסה-מבהירה השופטת-תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

לפיכך, על המבוטח מוטלת חובה להגיש את תביעתו לבית המשפט בתוך אותן שלוש שנים.

לא די בהגשת דרישה לחברת הביטוח.

תקופת הפגרה, פוסקת השופטת, אינה מאריכה את תקופת ההתיישנות. הפגרה מאריכה רק את המועדים שנקבעו בתקנות סדר הדין וכן מועדים שנקבעו בהחלטות בית המשפט.

הוא הדין, קובעת השופטת, לגבי הטענה כי מגדל הודתה בזכותה של רג'א. הודאה המפסיקה את מרוץ ההתיישנות היא רק הודאה בכתב או הודאה בתוך כותלי בית המשפט. בפני בית המשפט אין הודאה כזו, ומהמסמכים שיצאו מחברת מגדל לא עולה כי מגדל הודתה בכתב בזכותה של רג'א. נהפוך הוא: במכתבים אלה דוחה מגדל באופן כולל וגורף את דרישתה של רג'א להכרה בזכותה כנכה מוחלטת.

במצב דברים זה - פסקה השופטת - התביעה שהוגשה לבית המשפט יותר משלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח התיישנה ודינה להדחות על הסף.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא