הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מכירת פוליסות ביטוח נוסעים לחו"ל בבית הדואר

סוכנות הביטוח איחוד התקשרה עם רשות הדואר, כדי שזו תמכור בסניפיה השונים פוליסות ביטוח נוסעים לחו"ל.

לשכת סוכני הביטוח נזעקה ופנתה אל בית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה, שמכירת פוליסת ביטוח בבתי הדואר, פוגעת באינטרסים של חבריה, המעונינים כי עסקי הביטוח יבוצעו באמצעותם.

הצגת דברים זו העבירה את המחלוקת לפסים של מריבה בתוך גילדה. מטרתם של דיני הפיקוח על עסקי ביטוח, שהיא ההגנה על המבוטחים, נשכחה לחלוטין.

השופט אורי גורן, אשר בפניו הובא הענין, קבע כי הטענה שהפוליסות מורכבות ולכן לא ראוי שתמכרנה על ידי אנשים לא מיומנים אינה רלבנטית.

השאלה היחידה הדורשת מענה, לפי גישת השופט, היא אם פקידי הדואר עוסקים ב"תווך לענין ביטוח", דבר שנאסר בחוק על מי שאינו סוכן ביטוח.

השופט קבע כי "פקידי הרשות אינם מכירים כלל ואינם מתימרים להכיר את תוכנה של הפוליסה, ואינם מייעצים או מסבירים דבר בקשר אליה". כל תפקידם מסתכם בקביעת גובה הפרמיה, קבלתה והטבעת חותמת הדואר על הטופס.

למען הסר ספיקות מצויין בפוליסה במפורש, כי מי שמתקשה בהבנת הפוליסה, או במילוי הפרטים מוזמן להתקשר למוקד המידע באיחוד.

לדעת השופט בפעולות אלה אין פקידי הדואר מבצעים "תווך לענין ביטוח", אלא תפקיד דומה לזה של "מיתקנים אוטומטיים המוצבים בנמלי תעופה, בהם אפשר לרכוש פוליסה דומה".

הזריזים שבין סוכני הביטוח יבינו מיד את היתרונות שבפסק הדין. כך למשל עולה ממנו כי אין מניעה שהסוכנים עצמם יעשו שימשו ברשתות שווק ואפילו בחנויות מכולת, כדי למכור פוליסות. יש רק להקפיד ולרשום על הפוליסה כי כל מי שמתקשה בהבנתה יפנה לסוכן הביטוח.

פסק הדין מקנה גם יתרון לא מבוטל לחברות הביטוח. כאשר עסקת הביטוח נקשרת באמצעות סוכן, התשלום לסוכן נחשב תשלום לחברה. לכן גם אם הפרמיה לא הועברה לחברת הביטוח - המבוטח לא יידרש לשלם פעם נוספת. הוא הדין בהבטחות שניתנו על ידי הסוכן בדבר היקף הכיסוי הביטוחי - הללו מחייבות את חברת הביטוח.

כאשר הביטוח ייעשה בחנויות המכולת, התשלום לא ייחשב תשלום, ההבטחה תימס כקרח והמבוטח יישאר ללא כיסוי. מחברות הביטוח יוסר מורא החיוב הכספי שהוטל עליהן בעבר בשל שליחות כפויה.

תוצאת פסק הדין מבחינה זו מפליאה - דווקא המפסיד העיקרי בו, ציבור המבוטחים, אינו יכול לערער עליו שכן הוא לא היה צד למשפט.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא