הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סוכן חתם שנהג כמבטח ייחשב למבטח

חברת ביטוח מתקשרת לעתים עם סוכנות הביטוח שלה בהסכם חיתום המעניק לאחרונה סמכויות נרחבות.

למעשה הטיפול במבוטח עובר לסוכנות החיתום, וזו מתנהגת כחברת ביטוח לכל דבר, לפעמים עם סמכות לאשר אפילו תשלומים לפנים משורת הדין.

יחד עם זאת ברקע היתה קיימת תמיד התחושה אצל סוכנויות חיתום אלו כי בבית המשפט לא הן תחויבנה בדין אלא חברת הביטוח בלבד. בפסק דין מבוסס טפחה השופטת ורדינה סימון על פני תחושה זו.

אחמד וחוסין אלחנפא פנו אל סוכן הביטוח דוד פריג' ובקשו לבטח את חנות סרטי הוידאו שבבעלותם בעיר לוד. הם חתמו על טופס הצעת ביטוח וזה הועבר אל סוכנות הביטוח שור.

הסוכנות שלחה מיד סוקר אל חנות הוידאו וזה המליץ על התקנת גלאי נפח. המלצות הסוקר הועברו אל הסוכן פריג' אשר התבקש לדאוג לכך שהמבוטחים ישפרו את ההגנות. "כרגע אין הביטוח תופס" - הדגישו בסוכנות שור - "אלא אם יבוצעו המלצות הסוקר".

אמצעי ההגנה שופרו כהמלצת הסוקר, אך גם השיפור לא הואיל ובחנותם של אלחנפא בוצעה פריצה.

סוכנות שור שלחה לחנות הוידאו שמאי וחוקר, הללו אמדו, בדקו וערכו דוחו"ת.

לאחר כל אלה ביצעה סוכנות שור תפנית בעמדתה והודיעה לאלחנפא כי בעצם מעולם לא הוצאה פוליסת ביטוח בחברת ביטוח.

בבית משפט השלום בתל-אביב שבפניו הובא הענין טענה שור כי אין היא חברת ביטוח אלא רק סוכנות ביטוח וככזו אין היא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח.

השופטת סימון לא קיבלה טענה זו ובהלכה ייחודית וראשונה מסוגה בארץ קבעה כי סוכנות ביטוח עלולה להקלע למצב בו היא תיחשב חברת ביטוח ותחוייב בתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים.

בבית המשפט התברר כי סוכנות שור שמשה חתם של מספר חברות ביטוח והוציאה בעצמה פוליסות ביטוח למבוטחים, היא נהגה לגבות תשלומים מסוכני ביטוח בדרך בה חברת ביטוח גובה תשלומים מסוכניה ולבצע תשלומים למבוטחים עבור תביעות ביטוח. היא קיבלה הצעות ביטוח, שלחה סוקרים, דרשה ביצוע הגנות והבטיחה כיסוי ביטוחי תקף עם ביצוע הגנות אלו.

התמונה העולה מעובדות אלו, פסקה השופטת, היא כי סוכנות שור מתפקדת כחברת ביטוח לכל דבר, ככזו נטלה על עצמה התחייבות לתת כיסוי ביטוחי לעסקם של אלחנפא ואין זה משנה כלל שפוליסה בחברת ביטוח לא הוצאה מעולם.

סוכנות שור חויבה לפיכך לשלם לאלחנפא את נזקי הפריצה כאילו היא חברת ביטוח.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא