הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שתיקת סוכנות הביטוח בבית המשפט

תפקידו של סוכן הביטוח מוגדר בחוק, כמי שמתווך בעסקת הביטוח. כמו כל מתווך אין הוא צד לעסקה. התביעות לתגמולי ביטוח צריכות לפיכך להיות מוגשות נגד חברת הביטוח ולא נגד הסוכן.

לאחרונה יצר בית המשפט העליון חריג לכלל זה.

חנוכה מומן נפצע בתאונת דרכים עת נהג במונית בכביש רמלה-לוד. הוא הגיש בתחילה את תביעתו, בטעות, כנגד "המזרח שרות לביטוח" המשמשת סוכנות ביטוח בלבד.

בכתב הגנתה העלתה סוכנות המזרח הכחשה כללית בדבר מחויבותה לשלם את תגמולי הביטוח ומיד לאחר מכן החלה לפרט לגופו של ענין את נימוקי הגנתה.

במהלך המשפט, משהסתבר למומן כי המזרח היא סוכנות ביטוח, ביקש לתקן את כתב תביעתו ולצרף את המבטחת עצמה, היא חברת הפניקס, להליכים המשפטיים.

אלא שבשלב זה חלפו כבר שבע שנות ההתישנות, וצרופה של חברת הפניקס התגלה כחסר ערך.

השופט גבריאל בך הצדיק את גירסת מומן כי בהתנהגותה במהלך המשפט, נטעה המזרח במומן את האמונה שהיא אכן הצד הנכון לתביעה. מומן פעל על פי מצג זה, ישב בחיבוק ידיים ולא פעל בזמן לתיקון מיידי של כתב התביעה על ידי צירוף הצד הנכון.

חברת המזרח היתה חייבת להכחיש את טענת מומן כי היא חברת ביטוח במתן תשובה ענינית המבהירה את פשר ההכחשה. בעל דין חייב לדון במפורש בכל טענה עובדתית שאין הוא מודה באמיתותה, וזאת עליו לעשות לא על דרך ההתחמקות, אלא במתן תשובה לגופו של ענין, המאירה את מהות ההכחשה.

במקום לנהוג בדרך זו, נכנסה חברת המזרח לפירוט טענות הגנה אחרות. בכך, הקימה בסיס להנחה מוטעית שטענתה המרכזית היא אחרת לחלוטין.

זאת ועוד, חברת המזרח ידעה כי המבטחת האמיתית של הרכב היא חברת הפניקס. היה עליה לגלות עובדה זו מפורשות. משלא עשתה זאת, פסק השופט בך, יש לראות בה כמי שהודתה כי היא מבטחת הרכב - הכל מכוח המצג שלה עצמה.

השופט גבריאל בך חייב לפיכך את סוכנות המזרח לשלם את תגמולי הביטוח במקום חברת הפניקס.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא