הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הכנסה רעיונית בסוכנות ביטוח

השקעת פרמיות מעוכבות

סוכנות הביטוח רמון, בהסכמת חברות הביטוח שעבורן עבדה, נהגה לעכב בידיה את כספי הפרמיות אשר גבתה ממבוטחים.

באינפלציה גבוהה יש משמעות כספית רבה לעיכוב כזה, כאשר הכספים מועברים בסופו של דבר בערכם הנומינלי, ללא הפרשי הצמדה וריבית.

את כספי הפרמיות שעכבה אצלה, השקיעה רמון בתפסי"ם (תעודות פקדון סחירות). על הריבית שקיבלה בהשקעה זו הצהירה ושילמה מס הכנסה.

פקיד השומה לא הסתפק בכך וחייב את רמון בתשלום מס גם עבור שווי הריבית שנחסך ממנה ולא שולם על ידה לחברות הביטוח עבור הפרמיות שעוכבו אצלה.

המחלוקת

בחסכון זה ראה פקיד השומה הכנסה רעיונית בהסתמכו על סעיף בפקודת מס הכנסה הקובע כי הלוואה ללא ריבית שמקבל ספק שרותים מלקוחו נחשבת הכנסה.

בערעור שנדון בימים אלו בבית המשפט העליון טענה סוכנות רמון כי אין מדובר בהלוואה כלל ועיקר. הלוואה במהותה היא עסקה שבה ניתנים כספים מהמלווה ללווה על מנת שיחזירם למלווה ואילו כאן כספי הפרמיות עוכבו בידי הסוכנות ולא החליפו ידיים.

השופטת שושנה נתניהו דחתה טענה זו.

הפרמיות שייכות למבטח עם גבייתן בידי הסוכן

בגבותה את הפרמיות פעלה רמון כשלוחתן של חברות הביטוח. לכן מרגע גבייתן היו אלה כספים של החברות. אין כל הגיון - קובעת נתניהו - בדרישה פורמליסטית שהכסף יעבור ידיים בפועל, כי ביד אחת תעביר רמון את הפרמיות שגבתה לחברות הביטוח ובידה השניה תקבל אותן מהן. "יש כאן מסירה קונסטרוקטיבית ברורה של כספי הפרמיות מרמון למבטחות ומהמבטחות חזרה לרמון מתוך הסכמה שההחזרה למבטחות תיעשה כעבור זמן מוגדר ללא ריבית. והרי זו הלוואה".

סוכן הביטוח הוא ספק שירותים

השופטת דחתה גם טענה נוספת של רמון לפיה בהיותה סוכנות ביטוח אין היא נחשבת כמי שמספקת שירותים לחברות הביטוח. גם מתווך, כפי שמוגדר סוכן ביטוח בחוק, יכול לתת שירותים לאחד הצדדים. שירותיה של רמון מתבטאים בהשגת לקוחות, בכריתת חוזים עמם, בגבית פרמיות ובשמשה גם כחתם המכין ומוציא פוליסות בשם המבטחות.

כפל מס

לעומת זאת קיבלה השופטת את טענתה של סוכנות רמון כי מדובר בכפל מס.

כזכור חוייבה רמון במס הן עבור שווי הריבית ש"חסכה" כתוצאה מההלוואה שקיבלה ללא ריבית והן על ההכנסה שהפיקה מהתפסי"ם שרכשה מאותו חסכון.

מסוי כפול קובעת השופטת הוא בלתי רצוי. תוצאותיו המזיקות ברורות. הוא מביא להעלמת מס הכנסה ולהשתמטות ממס. הוא מהווה תמריץ שלילי ליצור ולעבודה. הוא אינו מעודד פריון. הוא מכשול לצמיחה כלכלית.

כפל מס, מוסיפה נתניהו, הוא אנומליה בשיטתנו ונוגד את עקרונותיה.

מסיבה זו החליט בית המשפט העליון בסוף הדיון כי חברת רמון תחוייב במס רק עבור ההכנסה שהופקה מההשקעה בתפסי"ם ולא עבור ההכנסה הרעיונית.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא