הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח ללא גבולות

אילנה שפירא רכשה בחברת הביטוח מגדל פוליסת ביטוח לדירה. במהלך תקופת הביטוח שיפצה שפירא את דירתה והוסיפה על תכולתה.

עם סיום השיפוצים והרכישות פנתה שפירא לסוכן הביטוח של מגדל ודיווחה לו על החידושים. השניים סיכמו כי תיעשה הערכה מחודשת לשם עדכון סכומי הביטוח שבפוליסה.

סוכן הביטוח פנה למגדל והזמין סוקר. במקביל הבטיח הסוכן לשפירא כיסוי ביטוחי זמני מלא, לרבות עבור התוספות הנובעות מהשיפוצים.

עשרים וארבע שעות לאחר השיחה עם הסוכן - ובטרם הגיע הסוקר - פרצה אש בדירה.

שפירא פנתה למגדל בדרישה כי זו האחרונה תכסה את מלוא נזקיה.

מגדל מצידה הסכימה לכסות את הנזקים לדירה המקורית, אולם דחתה את התביעה בכל הנוגע לתוספות שהוכנסו בדירה. הכיסוי עבור תוספות אלה - טענה מגדל - עדיין לא אושר סופית.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב התבססו השופטים על העובדה כי סוכן הביטוח ושפירא עדיין לא סיכמו ביניהם בכמה יעדכנו סכומי הביטוח. השאלה אם כן, מהו תוקף הבטחת סוכן הביטוח בדבר כיסוי זמני "מלא", מבלי שנקבעו לביטוח גבולות בסכומי כסף מפורשים.

להבדיל מהיקפה של ערבות אשר יכול להיות בלתי - מוגבל, הבהירו השופטים, לא קיימת בתחום הביטוח פוליסה ללא גבולות אחריות. אם המבוטח והמבטח לא מגיעים ביניהם ל"מפגש רצונות" ביחס לגובה סכום הכיסוי לו אחראי המבטח, הרי שאין מדובר בחוזה ביטוח בר תוקף ומחייב.

בנסיבות אלה, קבעו השופטים, ההסכמה המחייבת היחידה הקיימת בין שפירא ומגדל היא ביחס לפוליסה הקודמת על פי תנאיה המקוריים. בסיס זה בלבד, קבעו השופטים פה אחד, הוא היחיד המחייב את מגדל כלפי שפירא.

שפירא לא ויתרה והגישה ערעור לבית המשפט העליון. כאן התהפכה הקערה על פיה. "לדעתנו" - קבעו השופטים יצחק אנגלרד, אליהו מצא ושלמה לוין - "נתפש בית המשפט המחוזי לכלל טעות. הנתונים שחסרו בהתקשרות בין שפירא למגדל אינם מונעים השתכללות של חוזה ביטוח".

שפירא וסוכן הביטוח הסבירו השופטים, סיכמו ביניהם על כיסוי ביטוחי לבית ידוע ולתכולה שאף היא נתונה מראש. את קביעת שיעורם החדש של הבית והתכולה, לאחר השיפוץ, הפקידו בידי גורם מוסמך מטעם מגדל. אכן גבולות האחריות שבפוליסה הם פרט מהותי, אך גם לגביהם היתה במקרה זה הסכמה מפורשת להשלמתם באמצעות מנגנון מוסכם מראש.

אין כל מניעה כי הצדדים להתקשרות יסכימו לדרך זו של השלמת פרט בחוזה ביטוח.

יש לזכור הדגישו השופטים, כי מצד שפירא היה גילוי מלא. היא הזרימה למגדל אינפורמציה, היא פתחה את ביתה לרווחה בפני מגדל לצורך כך, ואף הזמינה סיקור מקצועי נוסף. לסוכן הביטוח היתה לפחות תמונה כללית על היקף הסיכון (הזמני) שהוא הסכים לשאת בו. בנסיבות אלה - פסקו השופטים פה אחד - נוצר חוזה ביטוח חדש, ויש לתת תוקף מלא להבטחת הסוכן כלפי שפירא.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא