הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כפל ביטוח של בני זוג (ערכאה ראשונה)

צילה נשר ביטחה את תכולת דירתה בחברת הביטוח אריה.

ארמונד בנמוסה ביטח את תכולת דירתו בחברת הביטוח המגן.

במהלך תקופת הביטוח נקשרו קשרים רומנטיים בין נשר ובנמוסה. השניים עברו להתגורר יחדיו בדירתו של בנמוסה.

באחד הימים ארעה פריצה לדירתו של בנמוסה. בין השאר נגנבו מהדירה גם תכשיטיה של נשר.

אריה שילמה את תגמולי הביטוח עבור התכשיטים שנגנבו. לאחר התשלום פנתה אריה להמגן וביקשה כי זו האחרונה תשיב לאריה את מחצית תגמולי הביטוח. לטענת אריה פוליסת ביטוח דירתו של בנמוסה בהמגן כיסתה גם את תכשיטיה של נשר.

מדובר - כך לגירסת אריה - בבטוח כפל. על פי כללי ביטוח הכפל, מתחלקות חברות הביטוח בינן לבין עצמן בתשלומי הביטוח.

המחלוקת בין הצדדים נדונה בפני השופטת דליה גנות בבית משפט השלום ברמלה.

ביטוח כפל קיים, מבהירה השופטת גנות, כאשר אותו נכס ואותו מבוטח בוטחו בנפרד בשתי חברות ביטוח שונות. אם אין מדובר בנכס זהה או שאין מדובר במבוטח זהה, שוב אין מדובר בביטוח כפל.

במקרה זה אין ספק - הוסיפה השופטת - כי כאשר רכש בנמוסה את פוליסת הביטוח שלו בהמגן, לא התגוררה עמו נשר. על כן מלכתחילה לא נכללו תכשיטיה בכסוי הביטוחי שניתן על ידי המגן.

אומנם פוליסת המגן קובעת כי היא חלה על המבוטח ו"בן זוגו". אולם הפוליסה אינה מגדירה מהו "בן זוג".

אין כל ספק כי הקשר בין נשר ובנמוסה היה קשר אמיתי ורציני. השניים חיו חיי אישות משותפים, ניהלו משק בית משותף וחיו כבעל ואישה לכל דבר ועניין.

אולם השאלה היא האם לתת למונח בן זוג פרשנות מרחיבה, באופן שייכללו בו גם בני זוג ידועים בציבור או לתת לו פרשנות מצמצמת ולהחיל את הפוליסה רק על בני זוג נשואים כדין.

במקרה זה, נשר זכתה במלוא זכויותיה הכספיות על פי הפוליסה באריה. אין מדובר באינטרס אישי של מבוטח. אין סכנה שתיווצר הפליה בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים.

מדובר באינטרסים כלכליים של חברת ביטוח. אינטרסים אלה אינם מצדיקים הרחבת הפירוש המצומצם והמסורתי של בני זוג, דהיינו בני זוג נשואים.

פרשנות מרחיבה למונח "בן זוג", קובעת השופטת, לא תהווה אלא לולינות לשונית.

היא תביא להרחבת מעגל המוטבים הפוטנציאליים שיכללו בגדר מבוטחים. בעקבות כך יורחבו המחויבות, האחריות והמעמסה הכספית על כתפי חברות הביטוח. פרשנות כזו תטיל גם נטל בלתי נסבל על בתי המשפט.

למעשה, אריה מנסה להיבנות בדרך לא דרך מהתפתחות והרחבת החשיבה המשפטית בנושא פרשנות המושג "בן זוג". הכל לשם הפחתת תשלומי הביטוח בהן עליה לשאת.

העתרות לתביעה כזו תגרום פגיעה קשה בחוש הצדק החברתי והמשפטי.

על בסיס נימוקים אלה דחתה השופטת גנות בסופו של דיון את תביעתה של אריה כנגד המגן ופטרה את האחרונה מהשתתפות בתגמולי הביטוח ששולמו לנשר.

אריה הגישה ערעור, אבל גם הערעור נדחה, נא עיינו בסקירת פסק הדין של הערעור תחת הכותרת "כפל ביטוח בין בני זוג (ערכאה שניה)".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא