הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קרוב משפחה שאיננו בן משפחה, האם הוא צד שלישי?

האירוע

אפריים גולדמברג נפצע כשהפעיל מכונה מסוכנת בנגריה השייכת לאחיו לייב.

האחים לא עבדו יחד ואף לא עבדו האחד אצל השני. כל האירוע התרחש כאשר בנדיבות לב הרשה לייב לאחיו לייצר בנגריה רהיט לביתו.

אפריים הגיש נגד לייב תביעת נזיקין ואף זכה בה. לייב ביקש לגולל את התשלום על חברת הביטוח שלו איילון, מכוח ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהוא רכש אצלה במסגרת פוליסת "הכל בה לעסקים ולתעשיה".

חברת איילון הפנתה את תשומת לב מבוטחה לכך שבפוליסה רשום במפורש כי הכיסוי הביטוחי אינו ניתן כלפי "בן משפחתו או בן משק ביתו של המבוטח".

המבוטח לא השלים עם תשובה זו והביא את תביעתו בפני השופט שמואל ברלינר בעכו.

בן משפחה הוא מונח מצומצם יותר מקרוב משפחה

הפוליסה מדברת בבן משפחה שהוא מונח המצומצם מהמונח קרוב משפחה, קובע השופט ברלינר.

יש מי שהוא קרוב משפחה אך אינו נמנה על בני המשפחה שכן אלו כוללים רק את מי שמשתייך לגרעין המשפחתי, דהיינו, בני הזוג וילדיהם.

יש אנשים שהפוליסה רואה אותם כל כך קרובים למבוטח וכה רחוקים מן הצד השלישי עד כי אין לכסות את סיכוניהם בביטוח כלפי צד שלישי. הכיסוי שלהם טעון ביטוח תאונות אישיות.

הקרוב אל המבוטח עד כדי שלילת מעמדו כצד שלישי הוא זה המאופיין בכך שהוא נמנה על בני משפחתו של המבוטח או מהווה חלק אינטגרלי מן המסגרת המשקית-משפחתית שבתוכה ולמענה מופעל עסקו של המבוטח.

השופט מרחיב את גישתו לאפשרות שבה קרבת המשפחה והשייכות לבני משק הבית ייבחנו במשולב. "נתאר לעצמנו שאשתו של המבוטח חיה בנפרד מבעלה ונפצעת מפעולת מכונה בנגריה. היא ללא ספק בת משפחתו של המבוטח, אך אינה מבני משק ביתו. במקרה כזה מתאים לחשוב שהחריג בפוליסה אינו חל".

התוצאה

התוצאה היא כאמור, שחברת איילון חוייבה לשלם למבוטחה לייב גולדמברג את אותם סכומים שהאחרון חוייב לשלמם לאחיו אפריים.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא