הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מבטח לא חייב בהשתתפות עצמית

באחד הימים ארעה תאונה בין משאית שהיתה נהוגה בידי קאיד אבו-ערער לבין צד שלישי שנהג ברכב מסוג פורד.

הצד השלישי פנה אל חברת כלל אשר ביטחה את רכבו של אבו-ערער. בסופו של משא ומתן שילמה כלל לצד השלישי את הנזקים שגרם לו מבוטחה ופנתה אל המבוטח בדרישה שזה ישא בדמי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה.

אבו-ערער סירב לשאת בתשלום סכום ההשתתפות העצמית. לגירסתו לא היתה צריכה חברת כלל לשלם לצד השלישי כל תשלום שהוא, שכן הוא אבו-ערער, לא היה אשם בתאונה.

המחלוקת בין הצדדים הועברה בפני השופט דן גבאי בבית משפט השלום בתל-אביב.

השופט דן גבאי קבע כי כלל עשתה טעות כאשר שילמה לצד השלישי את מלוא הנזק לרבות סכום ההשתתפות העצמית. על כלל היה לשלם לצד השלישי את סכום הנזק בניכוי ההשתתפות העצמית ולהפנות את הצד השלישי אל המבוטח, אבו-ערער, לצורך גביית סכום ההשתתפות העצמית.

מאחר וכלל התנדבה לשלם לצד השלישי גם את סכום ההשתתפות העצמית - אין לה אלא להלין על עצמה. אין כלל יכולה כעת לתבוע סכום זה מהמבוטח.

פסק הדין של השופט גבאי מהווה חידוש. עד כה יצאו חברות הבטוח מנקודת הנחה שכלפי הצד השלישי הן חייבות לשלם את מלוא הנזק בעוד ענין ההשתתפות העצמית נוגע ליחסים הפנימיים שבין המבטח למבוטחו.

כדי להראות עד כמה צודקת התוצאה אליה הגיע, מביא השופט גבאי דוגמא:-

"ניטול מקרה, שבתאונה מסוימת גרם המבוטח נזק לצד שלישי בסכום של 1,500 ש"ח ולפי תנאי הפוליסה השתתפותו העצמית היא 1,000 ש"ח. אם חברת הביטוח תשלם לצד השלישי סך של 1,500 ש"ח ותחזור אל המבוטח בתביעה לתשלום השתתפותו העצמית, יאבד המבוטח עם חידוש הביטוח את הנחת העדר התביעות, וייאלץ להוסיף "מלוס" (פרמיה בגין נזק בעבר). התוצאה תהיה שחברת הביטוח לא תישא בכל נזק, והמבוטח ישא בנזקו של הצד השלישי במלואו על אף שיש בידו פוליסה עבורה שילם במיטב כספו וכשלטענתו אינו אשם בתאונה".

על פי פסק דינו של השופט גבאי אל לה לחברת הביטוח לשלם את מלוא הנזק לצד השלישי. תשלום כזה עלול להסתיים באבדן אפשרות מצד המבטח לגבות סכום זה מהמבוטח. על חברת הבטוח לשלם לצד השלישי רק את שמעבר לסכום ההשתתפות העצמית ואילו לגבי סכום ההשתתפות העצמית עליה להפנות את הצד השלישי למבוטח.

יש לזכור כמובן, שמדובר בפסק דין של בית משפט השלום, שאינו מהווה תקדים מחייב, עד שלא אושר על ידי בית המשפט העליון.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא