הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סמים, פוליגרף והצתה משותפת

מרדכי בן עבו רכש מכונית בפטור ממיסים בהיותו נכה צ.ה.ל.. במכונית נהגו - לשרותו של מרדכי - שני בניו, שמעון ורפי.

לימים נפטר מרדכי ושני בניו המשיכו והחזיקו במכונית.

בפוליסת הביטוח של הרכב, שהוצאה בחברת הביטוח מגדל, המשיכו להירשם הן המנוח והן שני הבנים כמבוטחים משותפים על פי הפוליסה.

באחד הבקרים הוצתה המכונית וניזוקה כליל.

מגדל חשדה בבן, שמעון, כי הצית את המכונית. לפיכך חתמה עמו על הסכם פוליגרף. על פי ההסכם התחייבו, מגדל ושמעון בן-עבו לקבל על עצמם "את תוצאות בדיקת הפוליגרף ומסקנותיה. במידה וצד כלשהו יפנה לערכאות, תוצאות הבדיקה יהוו ראיה בפני בית המשפט ויחייבו את הצדדים".

בבדיקת הפוליגרף אובחנו אצל שמעון תגובות המצביעות על אמירת שקר. לפיכך דחתה מגדל את התביעה והמחלוקת התבררה בפני השופטת מיכאלה שידלובסקי אור, המשמשת כעת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים.

בבית המשפט טענו האחים בן עבו כי בדיקת הפוליגרף נעשתה לשמעון בעת שהיה נתון להשפעת סמים. יתירה מזו, הסכם הפוליגרף מחייב את שמעון אך לא את האח השני, רפי, שגם הוא מבוטח על פי הפוליסה.

השופטת שידלובסקי אור קבעה כי טענתו של שמעון על כך שצרך סמים אינה מהימנה על פניה.

השופטת האמינה בעניין זה לעדותו של בודק הפוליגרף כי הוא בוגר החוג לפסיכולוגיה ומניסיונו המקצועי יכול היה להבחין שאדם נוטל סם.

יתירה מזו, הוסיפה השופטת, באותה עת היה שמעון נתון במעצר בית עקב עבירת סמים.

ברור כי בתקופה כזו היה נזהר מלצרוך סמים כדי שלא להזיק לעניינו המתברר בבית המשפט.

משהסכימו הצדדים כי תוצאות בדיקת הפוליגרף יחייבו אותם, פסקה השופטת, הופכות תוצאות אלה להיות ראיה במשפט, בנוסף לראיות האחרות.

על פי הראיות האחרות, הבהירה השופטת, התנהגותו של שמעון בעת גילוי ההצתה מעוררת חשד. לאחר ששמע מפי שכנתו שהמכונית בוערת, אף לא רץ לראות מה קורה.

למשפחה היה גם מניע לביצוע ההצתה. כדי למכור את הרכב הייתה המשפחה נאלצת להמתין שש שנים מיום רכישתו, שאחרת הייתה המכירה כפופה למיסים בשיעור 50% מערך הרכב.

רק מקרה ביטוח יכול היה להכניס לכיסה של המשפחה את שוויו המלא של הרכב כולל המסים.

עובדות אלה בצרוף ממצאי בדיקת הפוליגרף הביאו את השופטת למסקנה שבני משפחת בן עבו לא הוכיחו שלא היה למי מהם קשר לאירוע ההצתה. על פי פסיקת בית המשפט העליון - כך לגרסת השופטת שידלובסקי אור - נטל השכנוע להוכיח אי מעורבות בהצתה מוטל על המבוטח.

השופטת גם לא קיבלה את הטענה הנוספת לפיה הסכם הפוליגרף אינו מחייב את האח השני והמבוטח אף הוא בפוליסה.

החיוב לא לגרום למקרה הביטוח במתכוון ולא לרמות את המבטחת - פסקה השופטת - הוא חיוב משותף למבוטחים ביחד. שיקולי מדיניות של תקנת הציבור שלא לעודד קנוניות בין מבוטחים משותפים מוביל למסקנה זו.

מכאן, שכל בני המשפחה קשורים בפעולתו של שמעון, אשר היה מעורב בהצתת המכונית.

על בסיס מסקנות אלה דחתה השופטת מיכאלה שידלובסקי אור את תביעתם של בני משפחת בן עבו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא