הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גבולות הפשרה

עשיית משפט היא ערך גדול ועליון בעולמה של מורשת ישראל, אולם הדעה שגברה במשך הדורות היא כי מצווה דווקא לפשר בין צדדים הבאים למשפט.

נימוקים רבים ניתנו לעדיפות הפשרה על הכרעת לדין. יש בה כדי להשכין שלום. היא מונעת הרגשה של עשיית עוול מצד בעל הדין שהפסיד בדינו ומונעת עינוי דין.

בכל הכרעת דין יש תמיד ספק של טעות. מה שאין כן בפשרה.

גם בתי המשפט בישראל קיבלו גישה זו ואף פיתחו כללים מיוחדים כדי לאפשר משא ומתן חופשי בטרם משפט.

המטרה היא למנוע חשש כי דברים שייעשו ויאמרו בשלב זה יהיו לרועץ לאחד הצדדים היה והפשרה לא תעלה יפה.

סוגיה זו עלתה לאחרונה לדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט הניה שטיין.

נילי דילברי נפגעה בתאונת דרכים על ידי מכונית המבוטחת בחברת הביטוח דולב.

בין דילברי לדולב נוהל משא ומתן ליישוב תביעתה לפיצויים עבור הנזק שנגרם לה בתאונה.

במסגרת מגעים אלה חתמו הצדדים על הסכם למנוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי.

משלא צלחה הדרך ליישב את המחלוקת מחוץ לכתלי בית המשפט, הגישה דילברי לבית המשפט תביעה לפצויים ובקשה למנות מומחים רפואים נוספים בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי.

דולב התנגדה לבקשה זו. לגרסתה משחתמה דילברי על ההסכם למנויו של האורתופד היא ויתרה על מינוי מומחים בתחומים אחרים. ואכן בהסכם נאמר במפורש כי "הצדדים מסכימים על מינוי ד"ר נרובאי בתחום האורתופדי ועליו בלבד".

כנגד טענה דילברי כי ההסכם בדבר מינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה בלבד נערך רק לצרכי פשרה. משלא נסתייעה הפשרה - אין דילברי מוגבלת על פיה לעתור לבית המשפט למינוי מומחים בשטחים רפואיים נוספים.

השופטת שטיין קובעת כי את אומד דעתם של הצדדים יש ללמוד מראש ובראשונה מתוך האמור בהסכם שביניהם.

אכן בהסכם נאמר כי חוות דעתו של המומחה תחייב את שני הצדדים גם במסגרת הליכי בית המשפט אולם לא נאמר בו כי ההסכמה למינוי מומחה אחד ויחיד תחייב אף לגבי הליכים בבית המשפט.

ההסכמה המפורשת הצטמצמה לכך שחוות דעת המומחה, אשר מונה על פי ההסכם, תחייב בדיון בפני בית המשפט.

לעומת זאת לא נאמר כי ההסכמה שלא ימונו מומחים נוספים, תחול אף היא בהליכים בפני בית המשפט.

חיזוק לכך ניתן למצוא אפילו במכתב שיצא מלפני חברת דולב. באותו מכתב שתאריכו שבועיים לפני ההסכם רשמה דולב עצמה כי לצרכי פשרה היא מוכנה למנות מומחה אחד בלבד.

העולה במקובץ - מסכמת השופט שטיין - הוא כי הסכמת דילברי שימנה מומחה בתחום האורטופדי בלבד, התייחסה להליכי פשרה מחוץ לכתלי בית המשפט ואין היא פוגעת בזכותה לעתור למינוי מומחים נוספים, במסגרת תביעה המתבררת בפני בית המשפט.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא