הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עורמה ומצג שווא מטעם מבטחת

מרדכי תעסה הגיש תביעה נגד חברת הביטוח הדר עבור נזק שגרם מבוטחה של הדר למכוניתו של תעסה.

באחד הדיונים חייב בית המשפט את הדר בהוצאות משפט בסך של 200 ש"ח.

חברת הדר מסרה לתעסה המחאה על סך 200 ש"ח.

על גב ההמחאה הופיע נוסח מודפס מראש בו נאמר "קיבלתי מהמושך סך הנקוב בהמחאה לסילוק סופי של תביעתי כמפורט בנספח. אני מוותר על תביעה נוספת נגד המושך בשל נזק זה".

תעסה התרעם על נוסח האישור הגורף בפני פקידת חברת הדר, אולם זו הגיבה בפטרונות: "תתבע אותנו".

על התנהגותה זו של חברת הדר באה ביקורת נוקבת של בית המשפט המחוזי בתל אביב מפי השופט הניה שטיין.

חיובה של חברת הדר לשלם לתעסה את הוצאות הישיבה בסך 200 ש"ח, קבעה השופטת שטיין, היה חיוב בלתי מותנה. תעסה היה זכאי לתשלום ההוצאות, על פי צו בית המשפט, ללא כל ויתור מצידו על אף תביעה. לכל היותר, היתה הדר זכאית לאישור קבלת ההמחאה על ידי תעסה.

תחת זאת - מוסיפה השופטת - נדרש תעסה לחתום על כתב ויתור על תביעות, ששום אדם סביר אינו יכול לדעת מה משמעותו. אילו היה תעסה חותם על הקבלה והוויתור, בנוסח הרשום בגב ההמחאה, היה מוצא עצמו מוותר תמורת תשלום הוצאות ישיבה אחת על כל תביעתו.

דרישת הדר מתעסה לחתום על כתב הוויתור, פסקה השופטת לא רק שאינה חוקית, אלא שהיא נעשתה בעורמה ובמצג שווא. במסווה תמים של נוסח קבלה של תשלום ההמחאה, התכוונה הדר להוציא מתעסה ויתור על תביעתו כולה. זאת, ללא כל קשר לתשלום ההוצאות, ומבלי שהופנתה תשומת הלב לויתור על כלל התביעה.

השופטת דחתה מכל וכל את הסבריה של הדר כי מדובר בנוהל רגיל שלה, הנובע מתוכנת מחשב "שאין אפשרות לשנותה". הסבר זה חמור ביותר שכן משתמע ממנו כי אין בדעת חברת הביטוח הדר לשנות מהנוהג הפסול של קבלת ויתור במצג שווא. "לכשעצמי" - העירה השופטת - "לא ידעתי כי תוכנת מחשב היא כה סופית שלא ניתן לשנותה. ואם לא ניתן לשנותה, ניתן להחליפה".

השופטת דחתה גם טענת הגנה נוספת של הדר לפיה דווקא תעסה נהג בחוסר תום לב כאשר לא פנה להדר ולא ביקש להחליף את ההמחאה בהמחאה חדשה שלא תעבור דרך תוכנת המחשב הבלתי ניתנת לשינוי.

הגנת חברת הדר כנגד הנוהג הפסול שלה עצמה - פסקה השופטת - אינה יכולה להתבסס על דרישה כי מי שמקבל ממנה כספים, יבדוק באותיות הקטנות, אם אכן לא מתקבל ממנו ויתור שלא התכוון לתת, וכי מי שעומד על המשמר יבזבז זמן נוסף על זה שבזבז במסגרת קבלת ההמחאה, כדי להחליף את ההמחאות.

את החלטתה והערותיה הורתה השופטת שטיין - בסוף הדיון - להעביר למנכ"ל חברת הביטוח הדר ולמפקח על הביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא